Nog geen datum voor partijraad MFK

Problemen stapelen zich op voor Schotte

Problemen stapelen zich op voor Schotte

WILLEMSTAD — Minister-president Gerrit Schotte (MFK) heeft gouverneur Frits Goedgedrag op de hoogte gesteld van de situatie binnen de coalitie. Het ontslag van zijn kabinet is niet ingediend.

Schottes hoop om zijn regering te redden is gevestigd op de steun van de FOL-fractie. In de tussentijd moet nog een ander probleem – de positie van fractievoorzitter Dean Rozier – opgelost worden. Wanneer de partijraad van de MFK bijeenkomt om hierover te praten, is echter nog onbekend.

De vraag is hoe lang Goedgedrag een afwachtende houding zal hebben.
Het kabinet-Schotte heeft al meer dan twee dagen officieel geen meerderheid meer in het parlement.
Voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen Jaime Saleh gaf onlangs aan dat de premier snel duidelijkheid moet verschaffen.
Het moet niet een week duren”, zei hij.
Twee tot hooguit drie dagen is het maximale, aldus Saleh.
Gisteren deed het valse gerucht de ronde dat Schotte om vier uur naar de gouverneur zou gaan.

 

Premier Schotte kon het nog net opbrengen om een paar vragen te beantwoorden

Ook werd er hevig gespeculeerd dat hij het ontslag van zijn kabinet ging indienen.
Maar zover kwam het gisteren niet.
Leden van de media hadden zich bij Fòrti, het regeringscentrum, verzameld. Het was wachten op Schotte. Hij was al eerder in de middag naar de gouverneur gegaan.
Duidelijk was ook dat hij als enige minister zich in Fòrti bevond.
Norberto Ribeiro, sectordirecteur Wetgeving en Juridische Zaken, liep twee keer in en uit bij de minister- president.
Later kwam de minister van Financiën, George ‘Jorge’ Jamaloodin, aan.
Hij werd met een aantal documenten op pad gestuurd. Hij liep onder andere richting het kantoor Ribeiro, maar dat was al dicht.
Ribeiro was al naar huis. Nadat Jamaloodin was vertrokken, kwam Schotte eindelijk naar buiten.

Na enkele vragen van de pers te hebben beantwoord loopt Schotte snel richting de regeringswagen.

Hij beantwoordde een aantal vragen van de pers.
De minister- president bevestigde dat hij bij de gouverneur was geweest.“We hebben de situatie besproken. De gouverneur heeft ook een kopie gekregen van de brief van Eugene Cleopa waarin hij stelt dat hij zijn steun aan de coalitie intrekt.

Steun van FOL
Op de vraag hoe Schotte deze situatie denkt op te lossen zei hij dat het een publiek geheim is dat de coalitie de afgelopen maanden ook gesteund werd door oppositiepartij FOL.
Maar de FOL heeft aangegeven dat ze eerst de garantie wil hebben dat de huidige coalitie de steun van tien Statenleden heeft.
Die kan Schotte echter nog niet geven De premier zit met een ander probleem.

Fractievoorzitter van zijn partij, Dean Rozier is net zoals Cleopa ontevreden over de coalitie. In een brief aan de MFK somt Rozier de sociale, financiële en bestuurlijke problemen van het land op en stelt een voorstander te zijn van een zakenkabinet. Hij vraagt de MFK om mee te werken om een dergelijk kabinet zo snel mogelijk te vormen.

Deze brief wordt op een nog onbekende datum binnen de MFK besproken. Het vermoeden is dat deze vergadering een verplicht nummertje wordt en dat Rozier daarna hetzelfde gaat doen als Cleopa.
Hij gaat een brief bij de Statenvoorzitter, minister-president en gouverneur indienen waarin hij duidelijk maakt dat hij zijn steun aan de coalitie intrekt. Hij zal zich onafhankelijk opstellen in de Staten.

Het is niet uit te sluiten dat Rozier een of meerdere Statenleden vanmiddag met zich meekrijgt waardoor de disintegratie van de MFK grotere proporties kan aannemen.
Binnen dit scenario heeft Schotte geen andere keus dan het ontslag van zijn kabinet aan de gouverneur aan te bieden.
Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk.
Gisteren zei de premier dat Goedgedrag geen termijn heeft vastgesteld waarbinnen de regering duidelijkheid moet verschaffen.

foto1: Premier Schotte kon het nog net opbrengen om een paar vragen te beantwoorden.

foto2: Na enkele vragen van de pers te hebben beantwoord loopt Schotte snel richting de regeringswagen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *