AD | Noodregeling Girobank

logo-girobankWillemstad – Voor Girobank, gevestigd op Curaçao en Bonaire, is sinds gisteren de noodregeling van toepassing. Dit is ter bescherming van de deposanten (spaarders en depositohouders) en crediteuren van de bank. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) staat nu aan het roer.

Advertentie

In een verklaring stelt de toezichthouder: ,,CBCS wil benadrukken dat met het instellen van de noodregeling het functioneren van de Girobank normaal verder zal gaan. De instelling van de noodregeling geeft echter de mogelijkheid interne maatregelen te treffen opdat Girobank weer spoedig voldoet aan alle wettelijke vereisten en regels die op een bank van toepassing zijn.”

De noodregeling wordt niet zomaar toegepast; dat gebeurt door middel van een vonnis, in dit geval bij beschikking van 16 december door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao op grond van artikel 28 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994.

,,De aanvraag (van de noodregeling, red.) heeft plaatsgevonden met name vanwege ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de solvabiliteit van Girobank onder grote druk is komen te staan”, legt de toezichthouder verder uit.

,,Het instellen van de noodregeling impliceert dat CBCS ingevolge eerdergenoemde landsverordening per dezelfde datum alle bevoegdheden van de bestuurders (lees: directeuren) en de commissarissen van de instelling uitoefent.”

Het is niet de eerste keer dat de noodregeling geldt voor Girobank.
Toen Giro nog een overheids-nv was, ging het in 2002 bergafwaarts met de bank.
De ‘redder’ van toen, Eric Garcia, die er in de jaren daarna voor zorgde dat Girobank weer gezond en solvabel werd en zelfs sterk ging groeien, geeft nog steeds als algemeen directeur en medeeigenaar leiding aan de bank.
Tot gisteren, want nu heeft de CBCS het heft tijdelijk in handen genomen.
Naast Garcia zijn de overige directeuren Stephen Capella en Richard Rajack.
De laatste tijd werd Girobank steeds vaker in verband gebracht met slecht lopende leningen, waarvan aan het eind augustus in staat van faillissement verklaarde luchtvaartbedrijf Dutch Antilles Express (DAE) mogelijk wel een van de grootste is. Girobank kocht tevens de lange tijd in aanbouw zijnde mall aan de Schottegatweg Oost aan.
De bank is sinds medio 2010 voor het grootste deel in handen van IIG Capital (International Investment Group) in New York, waarin ook directeur Garcia een van de aandeelhouders is. IIG TOF Holdings nv (IIG staat voor International Investment Group en TOF voor Trade Opportunities Fund) nam de aandelen over van de Venezolaan Victor Gill; pensioenfonds APC en de overheid behielden een minderheidsbelang.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *