NoticiaCla | CAft: groot deel overheidsinkomsten 2017 afhankelijk van heropening raffinaderij

CAft: groot deel overheidsinkomsten 2017 afhankelijk van heropening raffinaderij

CAft: groot deel overheidsinkomsten 2017 afhankelijk van heropening raffinaderij

ORANJESTAD – De overheid baseert een groot deel van de begroting 2017 op de heropening van de raffinaderij. Het College Aruba Financieel Toezicht (CAft) heeft daar andere gedachten over.

In zijn laatste rapport (Advies ontwerpbegroting 2017) merkt het CAft op dat de overheid verwacht dat de gefaseerde heropening van de raffinaderij  een substantiële positieve impuls zal leveren aan de Arubaanse economie, en dientengevolge aan de Arubaanse staatskas. Volgens het CAft hanteert de regering voor 2017 zelfs een nominale BBP-groei van 6.1% pa 2017. Omdat het op dit moment nog onduidelijk is wanneer de onderhandelingen met Valero volledig worden afgerond, vindt het CAft het moeilijk om de mogelijke financiële effecten voor het eiland in te schatten: “Nu een uitspraak doen over de financiële gevolgen van de heropening, vergt derhalve voorzichtigheid en zorgvuldigheid,” stelt het CAft in zijn advies.

BEGROTING 2017

Het CAft constateert dat in de ontwerpbegroting (nagenoeg) geen kosten zijn geraamd voor de heropening van de raffinaderij. “Het uitgangspunt van de Arubaans regering is dat alle (onverwachte) kosten en investeringen door CITGO worden gedragen.”

Uit de toelichting kan het CAft bovendien niet herleiden welk deel in de toename van de belastinggelden specifiek het gevolg is van de heropening van de raffinaderij. “Het CAft kan het realiteitsgehalte van deze stijging in de middelen daardoor onvoldoende toetsen,” aldus het CAft, die daar aan toevoegt dat volledig en tijdig inzicht in alle resultaten van de financiële risicoanalyse die Aruba samen met CITGO opstelt daarom van essentieel belang is.

Lees het advies van het CAft hier.

 

Bron: Noticiacla

3 Reacties op “NoticiaCla | CAft: groot deel overheidsinkomsten 2017 afhankelijk van heropening raffinaderij

 1. De deal met Valero over de aankoop van de raffinaderij moet nog rond gemaakt worden.

  Aruba heeft zich wel gecommitteerd met Citgo. Deze – Citgo – heeft de financiering nog niet op poten.

  Valero kan dus onderhandelen van uit een comfortabele positie. De tijdsdruk ligt bij Aruba. Valero kan dus de meest onmogelijke eisen op tafel leggen en zal dat ook doen.

  De huid van de beer verkopen voordat hij geschoten is. Een beter voorbeeld is er niet.

  De hele zaak kan nog maanden voortsudderen. Valero is erg geïnteresseerd in de opslagtanks. Citgo óók!

 2. Dit wordt gewoon nix. Eman cs rekent zich uit.

 3. Het zal mij niet verbazen als Eman het snode vooropgezette plan heeft om de tekorten bij de overheidsfinanciën tot een astronomische , niet door het eiland meer te dragen hoogte te laten oplopen om dan bij Nederland aan te kloppen. De Nederlandse belastingbetaler zal dan opdraaien voor de megalomane projecten van Eman.
  Het CAft/CFT is aan vermoeidheid onderhevig en laat dientengevolg iedereen een beetje zijn gang gaan.
  Alle bemoeienis van Van Raak en Bosman ten spijt. Bovendien naderen in Nederland de verkiezingen in 2017 . De huidige regering wil tot die tijd geen tumult meer en laat alles op zijn beloop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *