NoticiaCla | Discussie over ‘all inclusive’ vakanties duurt voort

Discussie over ‘all inclusive’ vakanties duurt voort

Discussie over ‘all inclusive’ vakanties duurt voort

ORANJESTAD – De discussie over de voornemens van de overheid om de ‘all inclusive’ vakanties in Aruba aan banden te leggen duurde het afgelopen weekeinde op alle fronten voort, zowel binnen de politiek, op maatschappelijk niveau en binnen de commercie.

Alle relevante partijen verdringen zich om hun kant van de zaak in het voetlicht te brengen. Zo wordt zijdens de overheid gesteld dat de kwestie regulering vereist, om Aruba te behoeden voor een fenomeen dat desastreus zal zijn voor het toerisme en de economie.

De hotelsector, grotendeels verenigd in de AHATA (Aruba Hotel & Tourism Association) wijst erop dat de overheid niet eenzijdig een formule kan wijzigen die al functioneert en die van belang is voor de Arubaanse economie. Daarnaast laten allerlei organisaties en instanties van hun bezorgdheid blijken.

De MEP-fractie in het parlement heeft zelfs met de AHATA vergaderd om zich op de hoogte te stellen van wat er gaande is.

REACTIES

Het afgelopen weekeinde domineerde dit onderwerp ook op de sociale media. In een commentaar werd gesteld: ‘Het lijkt erop of de discussie niet (meer) gaat over de ‘all inclusive’-kwestie, maar over twee andere zaken: 1. Of een bestaande vergunning door de overheid mag worden gewijzigd en 2. De macht en controle die door de wetswijziging in handen van een minister komt.’ En zo waren er veel meer reacties te lezen.

MEER VERWARRING DAN DUIDELIJKHEID

Zoals NoticiaCla.com al eerder berichtte, hebben verschillende partijen uitgebreide persberichten uitgegeven om hun standpunten onder de aandacht te brengen. En telkens als er een persbericht uitkwam, leverde dat weer een (soms heftige) reactie van een tegenpartij op. Dit resulteerde vaak in meer verwarring dan duidelijkheid in de situatie.

KVK VERSUS OVERHEID

Op een bericht van de Kamer van Koophandel (KvK), waarin men de handelwijze van de overheid bekritiseert en aangeeft dat er onvoldoende onderzoek is verricht, niet transparant is gehandeld en dat het de vraag is of deze kwestie in handen van 1 minister moet komen, reageerde de betreffende minister direct. Volgens de bewindsman zou de Kamer een jaar geleden nog een heel andere mening zijn toegedaan en hij beschuldigde de KvK ervan niet standvastig te zijn. De Kamer weersprak dit onmiddellijk en gaf aan dat er sprake was van voortschrijdend inzicht en een aangepaste visie, naar aanleiding van verkregen informatie. Zowel de overheid en de KvK hebben bevestigd dat zij in de derde week van mei met elkaar om de tafel gaan zitten.

AHATA VERSUS OVERHEID

De confrontatie tussen de AHATA (lees: voorzitter Jim Hepple) en de overheid (lees: toerisme-minister Otmar Oduber) sprong afgelopen week nog het meest in het oog. De AHATA liet via berichten en advertenties op grote schaal van haar afkeuring van de plannen van de minister blijken. Op de stelling van de AHATA dat de organisatie de toeristische sector in Aruba vertegenwoordigt, reageerde de minister dat de organisatie ‘slechts’ 28 leden kent, voornamelijk hotels, en dus niet de gehele sector vertegenwoordigt. De AHATA verweerde zich door aan te geven dat zij 80 leden kent uit alle onderdelen van de sector. De overheid kwam vervolgens met een brief van leden die zich van het standpunt van de AHATA distantiëren.  NoticiaCla.com heeft verschillende documenten uit beide kampen kunnen bemachtigen, onder meer een brief van de minister aan de hoteleigenaren, waarin de plannen van de overheid worden uitgelegd. Ook beschikt NoticiaCla.com over het PWC-rapport, waarin de effecten van de ‘all inclusive’ formule voor Aruba worden beschreven. Hierover zal binnenkort door deze nieuwssite worden bericht. Ondertussen hebben beide partijen bevestigd dat zij elkaar waarschijnlijk voor de groene tafel over deze kwestie zullen tegenkomen.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *