NoticiaCla | DOW: mangroves kappen volgens internationale regels

Aruba mangroves brug | NoticiaCla

Aruba mangroves brug | NoticiaCla

ORANJESTAD – Het bedrijf dat de brug bij het Spaans Lagoen bouwt, gaat beginnen met het snoeien van de mangroves die voor de bouw van de brug in de weg staan.

Ing. Jossy Kock van DOW heeft verzekerd dat dit zal gebeuren onder het toeziend oog van Nederlandse experts en een lokaal bedrijf, om er zeker van te zijn dat dit volgens de internationale normen geschiedt. Deze week zijn de richtlijnen met het bedrijf doorgenomen. Deze moeten nog worden aangepast, waarna het document door het bedrijf wordt ondertekend.

Hoewel volgens Kock het verdrag van Ramsar niet van toepassing is, wordt wel aan alle voorwaarden van dit verdrag voldaan, aldus Kock aan NoticiaCla.com: “De komende dagen gaan wij beginnen met het snoeien van de mangroves om de weg vrij te maken voor de bouw van de brug.” De foto’s die NoticiaCla.com met een drone heeft gemaakt, tonen de voortgang van de werkzaamheden aan.

NEDERLANDSE EXPERT

Een van de deskundigen waar de DOW mee werkt is de heer Laurens uit Nederland, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Laurens heeft een plan opgesteld hoe de bomen gesnoeid moeten worden en wat de uitvoerder hiervoor aan compensatie. Het lokale bedrijf ACE werkt samen met Laurens om dagelijks te controleren wat er wordt gedaan om de mangroves zoveel mogelijk te behouden. Samen hebben zij regels opgesteld voor de uitvoerder waar hij zich aan moet houden om geen verdere schade te veroorzaken.

COMPENSATIE

Ter compensatie van het snoeien van de mangroves moet op aangegeven plekken in de Franse Pas de groei van mangroves worden bevorderd. Bij het deel van de mangroves dat is gesnoeid is geconstateerd dat de bomen weer uitlopen: “Dat is een goed teken,” aldus Kock, die verzekert dat het bij de brug nog de enige plaats is waar de mangroves worden gesnoeid en dat de mangroves verder met rust worden gelaten.

EERDERE KRITIEK

In het verleden was er veel kritiek op het kappen en snoeien van mangroves, waarbij milieuactivisten erop wezen dat er schade wordt toegebracht aan de mangroves en dat dit in strijd is met internationale verdragen, waaronder het verdrag van Ramsar. Er is veel druk uitgeoefend op het bouwbedrijf (en de overheid) en NoticiaCla.com heeft begrepen dat hierdoor ook Nederland aandacht kreeg voor de zaak. Schending van de verdragen zou consequenties kunnen hebben voor het project.

Foto’s: NoticiaCla.com

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *