NoticiaCla | Eman wil incident eerst intern oplossen en dan naar buiten treden

Premier Mike Eman | Foto Persbureau Curacao

Premier Mike Eman | Foto Persbureau Curacao

ORANJESTAD – Premier Mike Eman wil het gerezen probleem tussen zijn partijleden Marisol Lopez-Tromp en Chris Dammers eerst intern oplossen, voordat hij naar buiten komt met een verklaring.

Dit zei  de fractieleider van de groene partij Rene Herde in een gesprek met  NoticiaCla.com, naar aanleiding van de vraag waarom de partijleider en huidige premier nog geen reactie heeft gegeven op het incident in de Staten.

‘Ik ben met hem in contact, vanzelfsprekend. Ook over dit onderwerp. We hebben afgesproken dat we de zaak eerst intern bekijken, want het gaat om twee leden van onze partij,’ aldus Herde. Hier voor is gekozen om te voorkomen dat de zaak verder uit te hand loopt. ‘Je wil geen problemen, nergens. Je wil met een oplossing komen die het minst schadelijk is voor iedereen.’

BEWUST VAN PUBLIEKE KARAKTER

Men is zich er van bewust dat het hier om een publieke aangelegenheid gaat, gezien de functies van de betrokkenen. Toch wil de premier eerst intern tot een oplossing komen. ‘Je moet het altijd eerst intern aanpakken. Je probeert dat. Je hoopt dat betrokkenen  (Lopez en Dammers) inzien wat er is gebeurd en als grote mensen weer tot elkaar komen. Daar zijn ze mee bezig. Het was een grote fout. Er zijn binnen de partij al initiatieven genomen om tot een oplossing te komen. We dekken het niet toe. Het is iets dat publiekelijk is gebeurd. We moeten hier niet alleen een les uit trekken hoe incidenten als deze kunnen worden voorkomen, maar ook hoe we verder kunnen.’

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *