NoticiaCla | Gouverneur heeft afscheidsreis in het Koninkrijk afgesloten in Nederland

Gouverneur heeft afscheidsreis in het Koninkrijk afgesloten in Nederland

ORANJESTAD – Vorige week heeft de Gouverneur zijn afscheidsreis in het Koninkrijk afgesloten in Nederland. De Gouverneur heeft afscheidsaudienties afgelegd aan Zijne Majesteit de Koning, Minister President Dhr. Rutte, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Dhr. Plasterk, de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Dhr. Yrausquin.

De Gouverneur werd op deze reis vergezeld door zijn echtgenote.

Op donderdag 8 december werd er een afscheidsreceptie aangeboden door de Minister BZK, Dhr. Plasterk. Hier werden toespraken gehouden door de Minister van Defensie, Mw. Hennis-Plasschaert, de Gevolmachtigde Minister, de Minister BZK en de Directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba. ZMK heeft vanwege de bijzondere verdiensten van de heer Refunjol verricht voor het Koninkrijk en in het bijzonder Aruba de Gouverneur onderscheiden tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Minister Plasterk heeft deze onderscheiding uitgereikt. In een slotwoord heeft de Gouverneur aan ZMK zijn dankbaarheid voor deze hoge onderscheiding en voor de steun ervaren, uitgesproken en allen die hebben bijgedragen aan de vervulling van zijn ambt van harte dankgezegd. Bron en fotos: Kabga.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *