NoticiaCla | Heropening CITGO ook per 1 september niet mogelijk

Heropening CITGO ook per 1 september niet mogelijk

Heropening CITGO ook per 1 september niet mogelijk

ORANJESTAD – Het parlement zal niet op tijd de nodige wetgeving kunnen behandelen waarmee de CITGO-deal wordt goedgekeurd en die de raffinaderij in staat stelt per 1 september te kunnen draaien.

Dit heeft NoticiaCla.com begrepen van zijn bronnen die bij het wetgevingsproces zijn betrokken. De reden is dat de wet nog niet eens bij de Raad van Advies is aangekomen – dat heeft NoticiaCla.com kunnen vaststellen op de website van de Raad van Advies – waardoor het voor dit adviesorgaan niet mogelijk is de wet te behandelen en (tijdig) advies uit te brengen.

BEGROTING WEL BIJ RAAD VAN ADVIES

Een maand voordat de Begrotingswet 2017 aan de Staten moet worden aangeboden, is deze bij de Raad van Advies (RvA) gearriveerd. De Raad zal hier zeker drie weken mee bezig zijn. Ondertussen heeft de Raad dus de CITGO-wetgeving nog niet. Dit zal betekenen dat de heropening van de raffinaderij opnieuw moet worden uitgesteld.

BEHANDELING WET

Voordat de wetten met betrekking tot de CITGO-deal in het parlement worden behandeld, moeten ze eerst naar de RvA. Als de regering besluit die stap over te slaan en de wetten direct aan de Staten aanbiedt (en dat geldt voor iedere wet), dan worden ze ongeldig en worden ze vernietigd door de rijksministerraad. NoticiaCla.com is hiervan op de hoogte gesteld. Het feit dat de CITGO-wetgeving niet voor 1 september door het parlement wordt goedgekeurd, betekent dat er op 1 september geen groen licht zal zijn voor de raffinaderij om (legaal) te heropenen.

IRREALISTISCHE BEGROTING

Een consequentie van het feit dat de detailles van de CITGO-deal nog niet vaststaan is dat deze niet in de begroting zijn verwerkt. De begroting is daardoor niet realistisch, want hij weerspiegelt niet de financiële realiteit van de overheid.

CAFT

Het CAFT heeft NoticiaCla.com onlangs nog verzekerd dat zelfs zonder CITGO de overheid voldoende fondsen zal hebben om zich aan de afspraken met het College Aruba Financieel Toezicht te kunnen houden. Toch zal een en ander gevolgen hebben als de plannen van de overheid niet uitkomen. Als de raffinaderij niet opent, zal dat de positie van de overheid verder verzwakken.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *