NoticiaCla | Rapport Centrale Bank over ‘All inclusive’ positief voor overheid

Rapport Centrale Bank over ‘All inclusive’ positief voor overheid

Rapport Centrale Bank over ‘All inclusive’ positief voor overheid

ORANJESTAD – Het rapport dat de Centrale Bank van Aruba (CBA) over het ‘All Inclusive’-verblijf heeft gepresenteerd, heeft niet voor concensus tussen de Arubaanse politici gezorgd.

Duidelijk is dat ook na dit rapport de meningen over het wetsontwerp, dat inmiddels bij de Staten ter behandeling ligt, ongewijzigd en verdeeld blijven. Woensdag, twee dagen voordat het wetsontwerp in de Staten wordt behandeld, wist NoticiaCla.com de hand te leggen op de resultaten van het onderzoek van de Centrale Bank. Er is sprake van twee rapporten. Het eerste rapport van 25 pagina’s betreft een analyse door de CBA van het effect van all inclusive-toerisme (AI) op Aruba.

Het tweede rapport (18 pagina’s) is een analyse uitgevoerd op verzoek van de CBA door een Nederlands advocatenkantoor. Dit rapport is een juridische analyse van het wetsontwerp dat nu bij het parlement ligt. Geconcludeerd kan worden dat de rapporten grotendeels nadelig zijn voor de all inclusive-industrie en in het voordeel van de overheid, hoewel het wetsontwerp wel moet worden aangepast om helemaal ‘correct’ te zijn. Het rapport bevat zoals was te verwachten veel cijfers en interpretaties van de effecten. En elke politicus kan daar naar eigen believen conclusies uit trekken. De uitkomsten van de rapporten van de Centrale Bank lijken verder grotendeels overeen te komen met die van het eerdere onderzoek door Price Waterhouse Coopers (PWC), dat enkele maanden geleden is gepubliceerd.

POSITIEVE KANTEN

Het onderzoek door de CBA heeft uitgewezen dat tegenwoordig het Arubaanse toerisme voor eenderde deel uit all inclusive-verblijf bestaat en dat deze vorm van toerisme in 2015 een inkomen voor Aruba heeft gegenereerd van 720 miljoen florin. Als positieve aspecten wordt genoemd dat de AI-toeristen een trend zijn en dat vooral dankzij deze markt in moeilijke perioden zoals het laagseizoen (voor Aruba: augustus –oktober) de hotels toch op bezetting kunnen rekenen. Met een AI-aanbod kan ook een nieuwe markt worden aangeboord, er wordt meer in groepen gereist en er is meer werk voor de toeristenindustrie op het eiland.

NEGATIEVE KANTEN

Ook de negatieve kanten komen aan bod in het rapport. Toeristen die op basis van all inclusive (AI) op Aruba verblijven, geven minder geld uit, betalen minder voor een hotelkamer maar verblijven langer. Ze brengen geen kwaliteit en hebben een negatieve invloed op de economie. Daarnaast is er de tendens om in het hotel te blijven en niet naar buiten te gaan (en daar geld te besteden). Door de lagere kamerprijs is bovendien de revpar (revenue per available room) lager. ‘All inclusive’ is bovendien niet in overeenstemming met de exclusiviteit die de andere hotels – die niet AI zijn – willen uitdragen. Tot slot, AI-toeristen besteden minder in restaurants buiten het hotel waar zij verblijven.

JURIDISCHE ANALYSE

Voor een juridische analyse van de knelpunten van het wetsontwerp waarmee de minister van Toerisme het AI-aanbod wil reguleren, heeft de CBA het Nederlandse advocatenkantoor Allen & Overy (A&O) ingeschakeld. Het advocatenkantoor heeft onder meer gekeken naar de rechtmatigheid van de inperking op het recht van eigendom van (toekomstige) aanbieders van AI-accomodatie, naar het ‘level playing field’ tussen aanbieders van AI-accomodaties, de toekenning van bevoegdheden aan de minister en tot slot de vraag of wordt voldaanaan beginselen van behoorlijke wetgeving.

CONCLUSIES ADVOCATENKANTOOR

Het advocatenkantoor A&O is over het algemeen positief over het wetsontwerp en ziet geen grote juridische knelpunten in het wetsontwerp. Zo concludeert het advocatenkantoor dat de ontwerp-landsverordening in principe voldoet aan de toetsingscriteria van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) voor de rechtmatigheid van de inperking op het recht van eigendom van (toekomstige) aanbieders van AI-accomodatie, maar er worden ook enkele opmerkingen geplaatst waar de overheid rekening mee moet houden om juridische problemen in de toekomst te voorkomen. In het rapport wordt gesuggereerd dat er een nota van wijziging wordt gemaakt om het wetsontwerp te wijzigen. Zo adviseert het advocatenkantoor om duidelijkheid te scheppen over de duur van een AI-vergunning en de overgangstermijn beter te onderbouwen. Ook adviseert A&O om de bevoegdheid om percentages te wijzigen in de wet vast te leggen en niet bij landsbesluit.

REACTIES UIT DE POLITIEK

De CBA-rapporten hebben direct reacties opgeroepen, zowel van de zijde van de regering en van de oppositie. Volgens minister Otmar Oduber van Toerisme komt de SWOT-analyse van de Centrale Bank voor 95% overeen met de uitkomsten van het PWC-onderzoek dat al eerder aan de Staten was gestuurd. Ook benadrukt hij dat het algemeen belang van Aruba voorop moet staan.

PDR-leider Andin Bikker is van mening dat de overheid het wetsvoorstel beter kan intrekken en dat de rapporten van de CBA het standpunt van de PDR ondersteunen voor wat betreft de risico’s die het wetsvoorstel meebrengt.

MEP-leider Evelyn Wever stelt in haar reactie onder meer dat je niet kunt concluderen dat “all inclusive” slecht is voor de Arubaanse economie. Ook benadrukt zij dat het advocatenkantoor heeft geconcludeerd dat het wetsontwerp NIET goed is. “Wat denkt Otmar Oduber te begrijpen, als hij stelt dat de Centrale Bank zegt dat de wet goed is?’ vraagt Wever zich af.

Bron: NoticaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *