NoticiaCla | Ultimatum voor InselAir, anders gaat de stekker er uit

2017 05 16 – Rapport Bewindvoerder Inselair by Black Lion on Scribd

ORANJESTAD – De directie van InselAir Aruba moet binnen twee weken met een reddingsplan voor het bedrijf op de proppen komen, anders trekt de bewindvoerder, Jeannot de Cuba, ‘de stekker eruit’.

De curator gaat in dat geval de rechter adviseren de surseance van betaling op te heffen en het bedrijf failliet te verklaren. Dat staat in een 8-pagina tellend rapport, waar NoticiaCla.com de hand op heeft weten te leggen. Het rapport opent de weg om InselAir Aruba failliet te verklaren. Dat is in tegenspraak met de verklaring die de huidige directeur, Stephan van Spaandonk, in maart nog heeft afgelegd. Toen meldde hij nog dat hij ‘met het personeel van de luchtvaartmaatschappij had vergaderd, waar hij hun het goede nieuws had gegeven van de surseance van betaling (bescherming tegen faillissement) en van het reddingsplan, waarmee men op de goede weg zou zijn’. Naar nu blijkt is er (nog) helemaal geen reddingsplan, aldus De Cuba.

SURSEANCE VAN BETALING

Op 7 maart van dit jaar heeft het bedrijf surseance van betaling gevraagd, ter bescherming tegen een groot aantal crediteuren. In het rapport van de curator wordt een aantal van 240 crediteuren genoemd, die samen een vordering tussen de 26 en 37 miljoen florin hebben op InselAir Aruba. In dit bedrag zijn de achterstallige salarissen van de 86 personeelsleden (totaal vier maanden, met een maandelijks bedrag van 413.000 florin) niet inbegrepen. Op de dag van de uitspraak heeft het management van InselAir Aruba NV met het personeel gezeten om hun het ‘goede nieuws’ te geven, en het reddingsplan te bespreken. Het bedrijf zou daarmee op de goede weg zijn. Ook werd toen gezegd dat men bezig was met een oplossing voor wat werd aangemerkt als de oorzaak van de crisis in het bedrijf: de vordering op Venezuela. Van Spaandonk had destijds aangegeven goede hoop te hebben op een succesvolle afloop. Maar zoals nu is gebleken, is daar niets van terecht gekomen.

D-DAY VOOR INSELAIR ARUBA

In maart had de rechter nog bepaald dat hij op 7 juni een reddingsplan wilde zien en dat een mogelijke verlenging van de status van surseance van betaling daar van afhankelijk zou zijn. NoticiaCla.com heeft nu uit het rapport van de curator begrepen dat deze niet bereid is langer te wachten en een verzoek kan doen om zelfs voor die bewuste datum de status van surseance van betaling in te trekken. Dit kan het einde van de luchtvaartmaatschappij betekenen.

HUIDIGE SITUATIE

Uit het rapport van curator De Cuba blijkt dat het bedrijf ‘nog in leven is’, dat geen enkele van de 86 personeelsleden is ontslagen en dat de licentie (AOC) van het bedrijf nog geldig is. Verder geeft het rapport aan dat de 86 werknemers (verschillende van hen hebben al ergens anders een baan) sinds 7 maart geen salaris meer hebben gekregen. De schuld van 37 miljoen is teruggebracht naar 26 miljoen. Ook staat in het rapport dat de overeenkomst met de Directie Belastingen niet is nagekomen, dus het bedrijf heeft niet voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt over het betalen van belastingen.

REDDINGSPLAN

Uit het rapport van de curator blijkt verder dat er in Curaçao wel een plan is voor de herstructurering en herstart van InselAir, maar dat niet duidelijk is of dat ook op Aruba betrekking heeft en of de lening van 15 miljoen US dollar ook gedeeltelijk voor het Arubaanse bedrijf is. Omdat Aruba bovendien niet met een reddingsplan is gekomen, is de bewindvoerder niet bereid nog langer te wachten. “Als er op korte termijn geen plan komt, is het advies om de surseance van betaling op te hebben,” aldus het rapport.

Lees het rapport HIER

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *