NoticiaCla | Vierde kwartaal 2016 rapportage overheid deze week uit

Bermudez: Publicatie brief CAft aan overheid was fout CAft | NoticiaCla

ORANJESTAD – Het Arubaanse parlement, het College Aruba financieel toezicht en allerlei andere instanties ontvangen nog deze week de rapportage over het vierde kwartaal van 2016.

Dit heeft de minister van Financiën, Angel Bermudez, via een persbericht bevestigd. Nu het boekjaar 2016 is afgerond, heeft de Directie Financiën het overzicht kunnen opstellen. De bewindsman laat weten dat hij heel tevreden is met de resultaten, nu deze binnen het door de Staten gegeven mandaat en de in de wet CAft voorgeschreven normen zijn gebleven.

Volgens de cijfers is het deficit van 2016 op 2% van het GDP gebleven. Dit is in lijn met het streven van de overheid van de afgelopen jaren om het tekort structureel terug te dringen, zodat Aruba volgend jaar een begrotingsevenwicht heeft en de jaren daarna een ‘surplus’.

Volgens Bermudez zal Aruba op deze manier in staat zijn de nationale schuld te verminderen en de rentelasten te verlagen. Volgens de bewindsman is men sinds 2012 bezig de staatsschuld jaarlijks te verlagen. “Het is een grote opgave, maar het is ons elk jaar gelukt de staatsschuld te verlagen.”

Bermudez benadrukt dat dit een taak is voor alle betrokken departementen, maar dat het ook een inspanning vergt van de gemeenschap: “Hoe meer de gemeenschap voldoet aan haar verplichtingen, des te meer we zien dat de begroting wordt gerealiseerd. Dat houdt in dat je geen tarieven hoeft te verhogen en niet met nieuwe belastingen hoeft te komen en dat is in principe het grote succes van de afgelopen jaren.”

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *