NoticiaCla | Wetgever tast onder druk FATF positie advocatuur Aruba aan

deken van de Orde van Advocaten, de advocaat Hans Sjiem Fat

Deken van de Orde van Advocaten, de advocaat mr. Hans Sjiem Fat

ORANJESTAD – De Arubaanse wetgever heeft onder druk van de Financial Action Task Force (FATF) de onafhankelijkheid en het beroepsgeheim van de advocatuur op Aruba aangetast.

Dat stelde de deken van de Orde van Advocaten, de advocaat Hans Sjiem Fat afgelopen vrijdag tijdens zijn speeech ter gelegenheid van de installatie van rechter Jaap Sap en de nieuwe procureur-generaal van Aruba, Alex van Dam.

“De Orde van Advocaten meent dat meldplicht van de advocaat van ongebruikelijke transacties van de client, buiten diens medeweten, een onaanvaardbare aantasting van het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid van de advocaat is,” aldus Sjiem Fat.

GETRANSFORMEERD NAAR OPSPORINGSAMBTENAAR

De wetgeving waar Sjiem Fat aan refereert, heeft de advocaat getransformeerd van vertrouwenspersoon tot waakhond en onbezoldigd opsporingsambtenaar bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Door een van de kernwaarden van de advocatuur weg te nemen, kan een advocaat nu volgens Sjiem Fat niet meer naar behoren functioneren.

“Het beroepsgeheim, verschoningsrecht en de onafhankelijkheid van de advocaat zijn privileges, die in dienst staan van de rechtsstaat en beogen te bevorderen dat een rechtzoekende aan wie de advocaat rechtsbijstand verleent zonder vrees voor openbaarmaking informatie, die van belang is voor zijn verdediging, kan verschaffen en dat de advocaat onbevreesd zijn cliënt kan bijstaan, ook in geschillen met de overheid,”

vervolgt de deken van de Orde van Advocaten. Volgens de deken is het niet vanzelfspekend dat deze kernwaarden ondergeschikt worden gemaakt aan de waarheidsvinding, wanneer het gaat om bestrijding van witwassen en terrorisme-financiering.

BETREURENSWAARDIGE RECHTSPOLITIEKE KEUZE

“Het betreft hier een betreurenswaardige rechtspolitieke keuze,”

stelt Sjiem Fat. Dat inmiddels ook in de Europese Unie het FATF-regime is ingevoerd, kan de Orde van Advocaten Aruba er volgens Sjiem Fat niet van overtuigen dat het daarom een goede zaak zou zijn:

“Two wrongs don’t make one right.”

Bron: NoticiaCla

 

2 Reacties op “NoticiaCla | Wetgever tast onder druk FATF positie advocatuur Aruba aan

 1. De MOT melding is te voorkomen door: Géén contante bedragen aannemen hoger dan circa 7.000 á 9.000 Florin. Dat betekent in de praktijk méér facturen naar de cliënt sturen met kleinere bedragen. Grotere declaratie-bedragen altijd via de maatschaprekening bij de bank laten lopen.

  Transacties, buiten de gebruikelijke declaraties, altijd via de derdenrekening van het kantoor laten lopen.

  Grote affiche op het kantoor hangen met de tekst: “ook uw advocaat is gebonden aan de MOT. Vraag uw advocaat over uitleg en gevolgen van de MOT.”
  Neem deze tekst ook op in uw betalings- en leveringsvoorwaarden.

  Kennis die de advocaat krijgt – via of van zijn cliënt – over ongebruikelijke financiële transacties, vallen onder zijn beroepsgeheim.

 2. Renée van Aller

  Zo’n vooraanstaand persoon als de Deken en zo’n erudiete rechtsgeleerde als Sjiem Fat zou zijn stelling moeten onderbouwen met de betreffende wettelijke informatie. Hij geeft nu een persoonlijke mening. Op zijn minst zou hij een link moeten geven naar de gewraakte wetgeving. Wij zijn beter gewend. Zou het alsnog mogelijk zijn? Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *