NRC | Minister Curaçao stapt op vanwege strafrechtelijk onderzoek

Mark Middel

Het (vorige, Hodge-) kabinet van Curaçao. Steven Martina staat rechts onderaan. Foto Prince Victor/ANP

Voordat Martina minister werd, was hij topman bij verzekeringsbedrijf Guardian. Hij zou onvoldoende afstand hebben gedaan van zijn aandelen in het bedrijf.

Steven Martina, de minister van Economische Ontwikkeling op het eiland Curaçao heeft donderdag onverwacht zijn ontslag ingediend. Hij vertrekt vanwege een stafrechtelijk onderzoek naar hem. Dat maakte hij bekend tijdens een persconferentie.

Voordat Martina minister werd, was hij topman bij het verzekeringsbedrijf Guardian. Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen, omdat hij, tegen de regels in, onvoldoende afstand zou hebben gedaan van zijn aandelen in het bedrijf toen hij in 2017 minister werd.

Martina ontkent iets verkeerds te hebben gedaan, maar stapt op zodat het OM in alle rust onderzoek kan doen. Hij is de zoon van oud-premier Don Martina van de Nederlandse Antillen.

Dit bericht wordt aangevuld.

Bron; NRC

Naschrift KKC

30 Reacties op “NRC | Minister Curaçao stapt op vanwege strafrechtelijk onderzoek

 1. @Rechtsstaat: wat u bedoelt heet een gerechtelijk onderzoek.

 2. De Rechtsstaat

  Alleen de feiten of omstandigheden waaruit een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit wordt onderzocht in een strafrechtelijk onderzoek. DAARUIT vloeit voort of iemand verdacht is of niet. NIET het feit dat er een onderzoek is, is voldoende om iemand als verdachte aan te merken.

  Dus uit het strafrechtelijk onderzoek zal blijken of iemand wel of niet ten onrecht als verdachte is bestempeld.

  Volgt u nu de logica?

 3. @Rechtsstaat: juist, je hebt gelijk: “…Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit…”

  Alleen de feiten of omstandigheden waaruit een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit wordt onderzocht in een strafrechtelijk onderzoek. DAARUIT vloeit voort of iemand verdacht is of niet. NIET het feit dat er een onderzoek is, is voldoende om iemand als verdachte aan te merken.

  Hoe moeilijk is dit nu te begrijpen?

 4. @hoedanook..
  Zie mijn vorige reacties. Niets meer en niets minder. En oefenen om te draaien hoef ik niet, want ik dans altijd rechtvooruit, achteruit en zijwaarts.
  @rechtsstaat. Misschien hebben ze nog ergens een leesplankje van aap,noot,mies.
  Kan je ook verder oefenen om te lezen.

 5. De Rechtsstaat

  @Rechtsstaat: hebben ze je bij je studie niet geleerd om ook door te lezen?

  Ja.

  Ook is de (of te wel geen) vraag, hoe onderbouw ik mijn assumptie?

  Ik verwijs u dan naar het Wetboek van Strafvordering art. 27 (definitie verdachte) lid 1.

  1) Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit

 6. @Bash,
  Jij en @LaStiwz zouden samen een ‘dansje’ moeten opvoeren met al dat gedraai. (Karnaval, Gran Marcha, is pas volgende week, maar oefenen kan geen kwaad).

 7. @hoedanook en @rechtsstaat.
  Inderdaad ik ben lekker aan het googlen geweest.
  Als jullie dat ook gedaan hadden dan waren jullie een stuk wijzer geweest dan nu het geval is.
  En lezen is ook een kunst. Ik geef alleen aan wanneer je verdachte bent en wat een strafrechtelijk onderzoek is.
  Niets meer en niets minder.

 8. @Bash,
  Een feitenonderzoek heeft in de zaak Martina reeds plaatsgevonden. Voor al het overige Ziu jij er goed aan doen om jou vorige reactie van vandaag om 13:49 nog eens na te lezen. Met name: “1e Als uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden naar voren komt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit.” Begrijpelijk nu dat je ook niet goed weet wie te adresseren.

  In mijn reactie naar @P.Verhoeven moet in de laatste zin ‘vervolgonderzoek’ en niet vervolgonderwijs staan!

 9. @Rechtsstaat: hebben ze je bij je studie niet geleerd om ook door te lezen?

 10. @John Bash: precies wat ik zeg.

  Er is nu dus nog geen verdachte. Dat moet uit het strafrechtelijk onderzoek blijken./

 11. De Rechtsstaat

  Johnny B is lekker aan het googlen geweest.

  Ergo meneer JB raad ik u aan het Wetboek van Strafvordering, boek 1 artikel 27, na te slaan.

  M.i. gaat u toch anders piepen.

  Beter nog ga nu luisteren naar radio hoyer 1 (tribuna popular) OvJ Schoop is aan het woord..

 12. @een ieder
  Wat is een strafrechtelijk onderzoek?
  Het strafrechtelijk onderzoek heeft het doel om vast te stellen of er sprake is van een misdrijf en wat de omstandigheden van het misdrijf waren.
  Het onderzoek staat onder leiding van de officier van justitie. In de wet is vastgelegd welke bevoegdheden de officier van justitie heeft. Voor de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen zoals huiszoekingen of het afluisteren van telefoongesprekken moet toestemming gevraagd worden aan de rechter-commissaris. Ook kan de officier van justitie de rechter-commissaris vragen om getuigen te horen.
  Uit dit onderzoek kan een verdachte naar voren komen.

 13. De Rechtsstaat

  Ja Wim, helaas is in dit geval ook een burger die eerst aangifte moest doen om het balletje te doen rollen.

  Ook sneu voor een ander grote vriend van mij.

 14. Heer @Bash,
  U bent vergeten uw reactie aan &LaStiwz en @P.Verhoeven te adresseren.

 15. @P. Verhoeven,
  Ik begrijp fat er velen zijn die Martina willen vrijwaren van betrokkenheid met wat er gaande is. Immers ader Don en broertje bij de PAR staan al in de coulissen voor de volgende ‘premierschap’. Strafrechtelijk onderzoek wordt gebruikt daar Martina deze term, om begrijpelijke redenen, in zijn persverklaring gebruikt.Duidelijk is dat er al initieel onderzoek heeft plaatsgevonden en nu de volgende fase (ongeacht hoe jij en @LaStiwz het willen bestempelen) is geïnitieerd.Deze vervolgonderwijs is specifiek gericht tegen de persoon Martina (zie ook verklaringen OM).

 16. Volgens de wet bent u een verdachte in drie gevallen:
  1e Als uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden naar voren komt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit.
  2e Als u door de overheid daadwerkelijk wordt vervolgd voor een strafbaar feit.
  3e Als er tegen u een strafrechtelijk financieel onderzoek loopt of als u voor een strafbaar feit bent veroordeeld en de officier van justitie probeert bepaalde goederen of geld dat u door een strafbaar feit verkregen heeft, aan u te ontnemen.
  Je bent dus een verdachte als er voldoende aanleiding is om u te verdenken van het plegen van een strafbaar feit.
  Je wordt pas als verdachte beschouwd door het openbaar ministerie als:
  A) Als men een dagvaarding ontvangen heeft met een oproep om voor de strafrechter te verschijnen
  B) Als de politie tijdens een verhoor meldt dat je als verdachte wordt aangemerkt
  C) de politie je woning doorzoekt.
  Het kan natuurlijk best zo zijn dat u achteraf gezien onterecht als verdachte bent aangemerkt en behandeld. Misschien zijn er bepaalde dwangmiddelen toegepast, terwijl dat eigenlijk niet mocht. Er zijn in feite drie soorten dwangmiddelen:
  dwangmiddelen ten aanzien op personen (staande houden, aanhouden en fouilleren)
  dwangmiddelen ten aanzien van plaatsen (binnentreden van woning e.d.)
  dwangmiddelen die betrekking hebben op zaken/goederen (inbeslagneming, computeronderzoek, tap)
  Als er onterecht dwangmiddelen tegen u zijn toegepast, dan kan dat gevolgen hebben voor uw strafzaak. Mocht de officier van justitie zijn boekje ver te buiten zijn gegaan, dan kan de rechter als zwaarste sanctie het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaren. Dit houdt in dat de officier van justitie de strafzaak niet meer aan de rechter mag voorleggen.

 17. @LaStiwz,
  Probeer de zaak niet (opnieuw) te verdraaien. Het ging over ‘als verdachte’ worden aangemerkt. Niet over vervolging (dat moet nog gebeuren).
  Het bovenstaande kan ook in Duits geplaatst worden indien dat beter registreert.

 18. De Rechtsstaat functioneert, De Rechtsstaat?

  Jouw grote vriend Gerrit Schotte had voldoende op zijn kerfstok voor 3 jaar cel, maar werd pas vervolgd na een burgerinitiatief daartoe.

  Voor zijn verkeersmoord is Gerrit Schotte zelfs nooit vervolgd.

  En Irma Lips – Nelson dos Santos?

  Brian Mariano?

 19. De Rechtsstaat

  Wel meneer en/of mevrouw Verhoeven bel officier van justitie dhr Schoop en laat hem u duidelijk schetsen hoe het precies is gegaan.

  Fyi, de gouverneur was ruim voor de ministerraad, de persconferentie en de indiening van zijn ontslag (door het OM) geïnformeerd dat hij op weg is.

  Geeft wederom blijk dat onze rechtsstaat functioneert.

 20. P. Verhoeven

  k moet melden dat lastiwz gelijk heeft.

  Een verdachte is iemand waarbij een redelijk vermoeden bestaat blijkend uit feiten en omstandigheden dat een bepaald strafbaar feit is gepleegd.

  Een strafrechtelijk onderzoek (geen juridische term) is een onderzoek om te bekijken of er een redelijk vermoeden bestaat of er feiten of omstandigheden bestaan dat een bepaald strafbaar feit is gepleegd.

  Ergo: een strafrechtelijk onderzoek onderzoekt geen verdachte, maar onderzoekt of iemand verdacht is. Zolang dit onderzoek niet voltooid is, is er dus geen verdachte.

  Het strafrechtelijk onderzoek naar Martina is dus om te bepalen of hij verdacht is.

  Anders is het als er een opsporingsonderzoek is. Dan is men WEL verdachte.

  Peet.

 21. De Rechtsstaat

  Switzal, dijenkletsen met jou in de groep zal zeker mislopen!

  Ik heb het nog steeds over de verdachte., die jij (de term) zo nodig probeert weg te moffelen.

 22. @Rechtsstaat, @ hoedanook: als jullie “vervolging” hetzelfde vinden als “strafrechtelijk onderzoek” dan kan ik helaas niets met julie bespreken.

  Dit strafrechtelijk onderzoek is er om een redelijk vermoeden van schuld te onderzoeken.

  Ik zeg het niet vaak, maar met domme mensen is het zwaar kersen eten.

 23. De Rechtsstaat

  Wederom at your service Switzal:

  1) Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit;

  2) Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wien de vervolging is gericht (…);

  3) De verdachte (…) zie verder WsR;

  4) De verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, is bevoegd zich te laten bijstaan door een tolk.

 24. Wat @LaStiwz wilt ‘spinnen’ is dat Martina niet als verdachte is aangemerkt. Daarbij wordt voorbij gegaan aan: 1) dat er een feitenonderzoek heeft plaatsgevonden en 2) dat op basis van de feitenonderzoek er nu een strafrechtelijk onderzoek is gestart waarbij de handelingen van Martina onderwerp is.
  In de verklaring van Martina staat: “zeer recentelijk is mij bekend geworden dat de procureur-generaal een strafrechtelijk onderzoek naar mijn persoon zal instellen waarbij het onderzoek zich specifiek richt op mijn eventuele deelname aan besluitvorming in de Raad van Ministers over zakelijke belangen die ik op afstand heb gezet,….”.

 25. De Rechtsstaat

  Switzal even officier Schoop opbellen en laat hem jouw nader uitleg geven.

  Wellicht komt ie voor jou geloofwaardiger over.

 26. @de Rechtstsaat: nee, dat staat er niet. Je moet verdacthe zijn in een strafrechtelijk onderzoek.

 27. Norbert George

  Jan, je bedoeld dat jijzelf duidelijk geen rechten hebt gestudeerd en van alles uitbraakt op dit forum.

  De Rechtsstaat heeft helaas gelijk, ongeacht zijn politieke voorkeur (of die van jou).

  Landsverordening Integriteit (kandidaat-) Ministers, art. 16, lid 3: “Indien de minister als verdachte wordt aangemerkt in en lopend strafrechtelijk onderzoek terzake van een misdrijf dient hij met onmiddelijke omgang zijn ontslag in bij de Gouverneur.”

 28. De Rechtsstaat heeft duidelijk geen rechten gestudeerd.

  Maar alles wat in zijn MFK straatje past, braakt hij uit op dit forum.

  Zielig figuur.

 29. De Rechtsstaat

  “Martina ontkent iets verkeerds te hebben gedaan, maar stapt op zodat het OM in alle rust onderzoek kan doen”.

  Liar, liar pants on fire.

  De wet verbiedt u het ambt te bekleden als er, jegens u, sprake is van strafrechtelijk onderzoek e.o.

 30. Bij dit kabinet was ook behoorlijk wat stront aan de knikker, Earl Balborda die van de ene dag op de andere aan de kant werd gezet, een andere minister die losse handen had en zijn vrouw bont en blauw sloeg, een minister van sociale zaken die een partijgenoot vrouw van Saab opdrachten toeschoof, de bank van Hodge die de thuisbankier van de Chinezen zou worden, en ga zo maar door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *