NRC | Waarom Air France KLM het zo slecht doet

In vergelijking met concurrenten

KLM-1

Waarom Air France KLM het zo slecht doet

Met meer dan gewone belangstelling wordt vanochtend gekeken naar de derdekwartaalcijfers van Air France-KLM. Na een verlammende pilotenstaking en een geruchtmakende chefswissel kwamen De Telegraaf en AD deze week met alarmerende berichten over een naderend technisch faillissement en massaontslagen.

Om te kunnen beoordelen hoe Air France-KLM er werkelijk aan toe is, vergelijken we een aantal cruciale financiële gegevens van vijf Europese luchtvaartmaatschappijen. British Airways (dat samen met Iberia en Vueling het verbond IAG vormt) en Lufthansa zijn net als Air France-KLM flag carriers, nationale maatschappijen met een lange traditie. EasyJet uit Engeland en Ryanair uit Ierland zijn de grootste low cost carriers, jonge budgetmaatschappijen met een heel andere bedrijfsvoering.

Wie is de grootste?

Gemeten naar omzet, omvang van de vloot en aantal werknemers is Lufthansa Europa’s grootste maatschappij. Air France-KLM staat bij al deze criteria op nummer twee. Zoals bij bijna alle cijfers zitten easyJet en Ryanair dicht bij elkaar, en een flink stuk van de overige drie.

Wie is financieel gezond?

Qua financiële gezondheid staat Air France-KLM ver onder aan het lijstje. Directe concurrenten hadden eind vorig jaar alle een eigen vermogen dat minimaal 20 procent van het balanstotaal vertegenwoordigt. Bij Air France-KLM bedroeg die solvabiliteit eind vorig jaar een schamele 9 procent en sindsdien is die alleen maar verder achteruitgegaan. Eind juni was de buffer geslonken tot 4 procent. Met een overgebleven eigen vermogen van 1 miljard euro is een technisch faillissement – meer schulden dan bezittingen – nabij. Het vermogen om tegenvallers op te vangen is laag.

klm-1

Air France-KLM is de armste maatschappij

Wie heeft de duurste werknemers?

Een belangrijke oorzaak van de slechte financiële positie van Air France-KLM is het hoge personeelsbudget. Alleen bij Lufthansa en Air France-KLM is de post personeel hoger dan de post brandstof. Bij Lufthansa gaat het om respectievelijk 7,4 en 7,1 miljard euro. Bij Air France-KLM is het verschil enorm: 7,5 miljard euro voor personeel tegen 6,9 miljard voor brandstof. EasyJet en Ryanair besteden allebei een half miljard euro aan salarissen, tegen respectievelijk 1,5 en 2 miljard aan brandstof.

Wie de personeelskosten deelt door het aantal werknemers (piloten, monteurs, iedereen), krijgt het gemiddelde salaris per maatschappij. Air France-KLM is koploper, met bijna 78.000 euro per werknemer. British Airways staat op nummer twee met bijna 70.000 euro, Ryanair onderaan met ruim 55.000.

klm-2

Werknemers KLM zijn duur

Wie heeft de laagste beurswaarde?

Ook als het gaat om de beurswaarde, het aantal aandelen maal de koers, scoort Air France-KLM het slechtst. Beleggers hebben weinig vertrouwen in het bedrijf. Air France-KLM is met een beurswaarde van twee miljard euro het minst waard van de vijf luchtvaartmaatschappijen. British Airways en Ryanair worden door beleggers vijf keer meer waarde toegedicht.

klm-3

Luchtmaatschappijen maken weinig winst

Wie heeft last van sceptische banken?

Banken hebben, zo blijkt uit het jaarverslag 2013, Air France-KLM min of meer onder curatele gesteld. Ze stellen strenge eisen aan de verhouding tussen winst en rentelasten. De brutowinst moet minimaal 2,5 maal de financieringslasten bedragen. Ieder half jaar kijken de banken of de maatschappij hier nog aan voldoet. Een acuut liquiditeitsprobleem zal niet zo snel ontstaan. Het concern had eind juni 3,3 miljard in kas. Het gros daarvan is wel bij de bank geleend.

Door Door

Bron: NRC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *