NTR | Advocaat Jaap van den Heuvel woedend op politie

Nederlands en Engels

Jaap van den Heuvel

Bada Bing-eigenaar Jaap van den Heuvel

CURAÇAO – De advocaten van Bada Bing-eigenaar Jaap van den Heuvel, Cor Merx en Shaira Bommel, zijn woedend op de politie omdat zij maandag geen toegang kregen tot hun cliënt. Dat meldt Caribisch Netwerk. Merx had vooraf aangekondigd dat hij zijn cliënt kwam bezoeken maar moest buiten wachten.
Merx stormde woest het politiebureau uit en informeerde lokale media over het incident.

Van den Heuvel zit vast op verdenking van valsheid in geschrifte, het niet tijdig doen van een belastingaangifte en witwassen.

Onder toezicht

Ook Bommel noemt het incident ‘schandalig’. “Ik ging naar het politiebureau, zag mijn cliënt zitten en vroeg hem wat er aan de hand was. Toen kwam een agent mij vertellen dat de verdachte eerst moest worden voorgeleid aan de hulpofficier en dat ik hem alleen onder toezicht kon zien.”

Klacht

Het Salduz-arrest van het Europese Hof geeft burgers recht op een advocaat op het moment dat zij zijn aangehouden. Bommel gaat een klacht indienen bij hoofdcommissaris Peter de Witte en bij het parket van de procureur-generaal. “Ik ga geen klacht indienen bij het Openbaar Ministerie want dat haalt niets uit,” benadrukt de advocaat. Bommel kreeg na interventie van officier van Justitie Tineke Kamps alsnog toegang tot haar cliënt.

_________________________________________

Jaap van den Heuvel attorney furious at police

CURACAO – The lawyers of Bada Bing owner Jaap van den Heuvel, Cor Merx and Shaira Bommel, are furious at police as they were denied access to their client on Monday. This was reported by Caribbean Network. Merx had announced in advance that he was coming to visit his client but had to wait outside.

Merx marched furiously from the police station and informed local media about the incident. Van den Heuvel is detained on suspicion of forgery, not filing a tax return on time and money laundering.

supervision

Bommel also called the incident “outrageous.” “I went to the police station; I saw my client sitting down and asked him what was going on. Then a policeman came to tell me that the suspect had to be brought before the auxiliary officer first and that I could only see him with supervision. ”

Complaint

The Salduz judgment of the European Court gives citizens the right to a lawyer from the moment they are arrested. Bommel will file a complaint with the chief of police Peter Witte and at the Office of the Attorney General. “I won’t file a complaint with the Public Prosecutor because it will be ineffective,” the lawyer emphasized. Bommel was allowed access to her client after the intervention of Prosecutor Tineke Kamps.

Bron: CaribischNetwerk/NTR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *