NTR | Afvalwater van nieuw ziekenhuis Curaçao gaat in zee

De tankwagen die afvalwater van het nieuwe ziekenhuis in zee loost | Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Het nieuwe ziekenhuis, Curaçao Medical Center (CMC), is niet langer aangesloten op de riolering in Otrobanda. Daardoor gaat het afvalwater ongezuiverd de zee in.

Tekst gaat verder onder de video

Reportage door: Kim Hendriksen

Het is niet illegaal om (chemisch) afvalwater in zee te dumpen. Curaçao heeft geen mogelijkheid om dit te zuiveren. Het nieuwe ziekenhuis kon eerder nog zijn huishoudelijk afvalwater kwijt in het openbare riool. Hoewel dit  onderzocht moest worden om te kijken of dit niet schade zou brengen aan waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje.

Curaçao Medical Center (CMC) – foto: Kim Hendriksen

Overheid wil onderzoek afvalwater nieuw ziekenhuis

In december bleek al dat de overheid twijfel had over het huishoudelijk afvalwater dat het nieuwe ziekenhuis in het riool loost. Ze eiste nieuwe metingen.

Lees hier meer over: Ook door nieuw ziekenhuis wordt mangrovebos vervuild

Die test heeft Dienst Openbare Werken (DOW) inmiddels uitgevoerd en vervolgens het nieuwe ziekenhuis afgesloten van het rioolstelsel. Uit de metingen is namelijk gebleken dat het huishoudelijk afvalwater te hoge concentraties chloor en zout bevat. Dit afvalwater kan Klein Hofje niet verwerken omdat het zuiveringsproces gebeurt door bacteriën en deze bacteriën gaan dood bij een te hoge concentratie aan zout of chemische producten.

Dito Garmers, directeur Vastgoed van het CMC legt uit: “Aan de oostzijde van het ziekenhuis wordt het afvalwater momenteel afgevoerd via tankwagens.” En die tankwagens vervoeren dus het vervuilde water naar Shut, een plek die de overheid heeft aangewezen om afvalwater in zee te lozen. Het ligt aan de noordkust, vlakbij luchthaven Hato en tankwagens rijden af en aan om te lozen.

‘We zijn bezig om samen tot een structurele oplossing te komen’ – Dito Garmers, directeur Vastgoed CMC

Garmers zegt wel dat ze nog in discussie zijn met DOW over de samenstelling van het huishoudelijk afvalwater. “We zijn bezig om samen tot een structurele oplossing te komen. Zolang wij niet weten wat we precies in het openbare rioleringssysteem mogen lozen, kunnen wij het afvalwater ook niet extra zuiveren.”

Of er ook andere, gevaarlijke afvalstoffen in het water zit, is op dit moment niet bekend. “We hebben een beleid dat gevaarlijke afvalstoffen op een andere manier afgevoerd worden, dat komt niet in de openbare riolering terecht. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat er bijvoorbeeld radioactief afval in het water zit”, aldus Garmers. Maar wat er dan nog meer in het water zit, moeten de resultaten van het onderzoek van DOW verder uitwijzen.

Het ziekenhuis onderzoekt inmiddels om zuiveringsinstallaties te krijgen om daarmee zelf zijn afvalwater te zuiveren, zodat het straks wel in het openbare riool kan.

Bron: NTR/CaribischNetwerk

12 Reacties op “NTR | Afvalwater van nieuw ziekenhuis Curaçao gaat in zee

 1. Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft heeft een primeur in de vorm van het Pharmafilter. Dit totaalconcept voor de zorg, afvalverwerking en waterzuivering moet tot een efficiencyslag leiden en het werk van verpleegkundigen veiliger maken. Biologisch afbreekbare producten vervangen bestek, borden en po’s, waardoor tijd wordt bespaard en hygiënischer gewerkt kan worden.

  De installatie werd op 11 april officieel in gebruik genomen door prins Willem-Alexander. Het Pharmafilter zuivert afvalwater van medicijnresten en hormoonverstorende stoffen. Daarnaast zorgt het ervoor dat verpleegkundigen en transportpersoneel sneller en hygiënischer kunnen werken. De hoeveelheid vast afval en de transportkosten worden verminderd. Het afvalwater wordt op het terrein van het ziekenhuis van medicinale reststoffen ontdaan, wat een schoner milieu oplevert. ‘Op elke afdeling worden vermalers geplaatst waar biologisch afbreekbare po’s, ziekenhuisafval en etensresten ingegooid kunnen worden’, vertelt manager facilitair bedrijf Robbert Jan van der Ent Braat. ‘Het filter is verwerkt in de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook biologisch afbreekbare handdoeken en beddoeken in de vermalers gegooid kunnen worden.’
  In totaal zijn tot op heden zestien vermalers, de zogenaamde tonto’s, geplaatst. Op de verpleegafdelingen zijn metalen bedpannen vervangen door biologisch afbreekbare po’s (de zogenaamde olla die van aardappelschillen gemaakt is). De gebruikte olla’s worden in de tonto vermalen. Daarnaast verwerkt de tonto vrijwel alle afval en spoelt die door de bestaande riolering. Ziekenhuisafval zoals naalden(bekers) en bebloed verbandgaas kan ook probleemloos door de installatie verwerkt worden. Buiten het ziekenhuis staat een installatie die het vaste afval vergist en ontsmet, waarbij biogas wordt geproduceerd. Ongeveer 20 tot 45 procent van de medicijnresten in afvalwater is afkomstig van ziekenhuizen. Het filter haalt die schadelijke stoffen uit het afvalwater.

  Communicatie
  Het systeem was al een aantal jaren in ontwikkeling. Voordat het geplaatst kon worden, was veel onderzoek en heldere communicatie nodig. Eduardo van den Berg, bedenker van de Pharmafilter: ‘Als er een reuzevermaler in de keuken van het restaurant geplaatst wordt, kun je geen aardewerken kopjes meer gebruiken. Die kunnen niet in de vermaler. Dat betekent dus dat de gasten uit plastic bekers moeten drinken. Dat zal niet bij iedereen in goede aarde vallen. Je moet de mensen er van overtuigen dat verandering goed is. Dat is lastig, want daar houdt men over het algemeen niet zo van. Het is apart dat er vaak huiverig op innovaties wordt gereageerd, terwijl de huidige situatie veel schadelijker voor het milieu is.’
  Er wordt voorzichtig nagedacht over verdere implementatie van het Pharmafilter. Niet alleen ziekenhuizen zijn bij het systeem gebaat, meent Van den Berg. ‘Mogelijke andere plaatsen waar het filter in de toekomst ook geïnstalleerd kan worden zijn luchthavens en utiliteitsgebouwen. Binnen dergelijke gebouwen zijn er veel voordelen te behalen of het vlak van kostenbesparing en efficiency.’ Er wordt ook nagedacht om het filter voor particulieren beschikbaar te maken. Dan moet je aan mensen met een ongeneeslijke ziekte denken die een hoog medicijnverbruik hebben. Door hen chemische toiletten mee te geven, kunnen de schadelijke stoffen in de ontlasting door het filter gezuiverd worden. Dat betekent wel dat die toiletten op het ziekenhuisterrein geleegd moeten worden. Lastig, want je moet die mensen wel zo ver krijgen om naar het ziekenhuis te gaan. ‘Je zult die mensen ervan moeten overtuigen dat het doen van die extra handelingen nuttig is.’

  Sceptisch
  Er is goed geluisterd naar de wensen van het personeel en de patiënten. De verpleging was in eerste instantie erg sceptisch, maar is nu om. ‘Toen ik voor het eerst van dit systeem op de hoogte werd gebracht, was ik er van overtuigd dat ik in de maling werd genomen. Dat kan toch niet?Ik had niet verwacht dat het zou werken. ‘Het zal wel,’ dacht ik,’ vertelt Wil de Joode, Zij is inmiddels 36 jaar werkzaam op de kinderafdeling van het ziekenhuis. ‘Omdat ik parttime werk, had ik de plaatsing van het systeem niet gezien en werd ik op mijn werkplek met nieuwe apparatuur geconfronteerd. Ineens hoefde je niet meer met stalen bedpannen in de weer te gaan en kon je de nieuwe po’s in een vermaler gooien. Het was in het begin best eng, maar inmiddels ben ik er aan gewend geraakt en heb ik er lol in om met de nieuwe apparatuur te werken. Mijn werk is een stuk schoner geworden, omdat de po’s niet meer afgespoeld hoeven te worden. Je zet de olla in de tonto, drukt op een pedaal en klaar ben je. Ik kan mijn werk sneller en veiliger uitvoeren, omdat ik de po’s niet meer hoef schoon te maken. Het contact met uitwerpselen en urine is geminimaliseerd, wat veel beter voor de patiëntveiligheid is. Omdat elke olla na gebruik weggegooid wordt, hoeven we ook niet bang te zijn dat een po nog niet helemaal schoon is. Wat veel tijd bespaart, omdat we dan niet op het laatste moment schoon hoeven maken. Daarnaast wordt dankzij de olla de kans op kruisbesmetting sterk gereduceerd.’
  De kosten voor de installatie van het systeem bedragen twee miljoen euro. Het Pharmafilter gaat twintig jaar mee. Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland is medefinancier van het project. ‘Het systeem vraagt investeringen, maar die verdienen zich terug. Het doel is om de zorg te verbeteren en kruisinfecties te verminderen. Dat lukt onder meer door de stalen po’s door de olla’s te vervangen. Hopelijk ziet men in het buitenland ook het voordeel van dit systeem, zodat het Pharmafilter geëxporteerd kan worden. Je moet zorg niet meer zien als een kostenpost, maar als een plek waar bespaard kan worden en energie teruggewonnen kan worden. We moeten duurzaamheid hoger op de agenda zetten.’ Van Schaik is blij dat het systeem ingeburgerd is in het Reinier de Graaf Gasthuis: ‘Voordat de sector meegaat met een innovatie, gaat daar een grote doorlooptijd aan vooraf. Dat wordt vaak onderschat. Een idee moet geaccepteerd worden, voordat het omarmd wordt. Het is zaak om dat goed te communiceren.’ ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen is het tweede Nederlandse ziekenhuis dat gebruik gaat maken van het systeem. Ook is er vanuit het buitenland interesse in het filter.

 2. Knoek-koe

  ……”In makambaland dumpen ze ook gif”…..

  Een typisch voorbeeld van een “Tu quoque” (jij ook) drogargument, een afleidingsmanouvre om feiten en fictie door elkaar te halen.

  Maakt het feit dat ze in makambaland ook gif lozen, het gifdumpen op Curaçao aan de noordkant minder afkeurenswaardig of desastreus voor het milieu ?

  Het morele karakter en de acties van de nederlandse staat zijn totaal irrelevant in de kwestie of het gifdumpen bij shut ecologisch wel of niet ethisch acceptabel is, en hebben 0,0 ontkrachtende werking op de aangehaalde argumenten.

  Het is weer een doorzichtige poging, om de persoon die stelt dat het gifdumpen bij shut, Minister van volksgezondheid ( lees: regering Curaçao) onwaardig is, te discrediteren.

  En zodoende via deze drogargumentatie het falen van de lokale kanjers in de regering, ziekenhuisprojectleiding en de consultantsbureaus, om een deugdelijke waterafvalverwerking te realiseren voor dit miljardenproject, te verdoezelen.

  Het gifdumpen is tekenend voor het onvermogen van onze lokale toppers om zaken goed te plannen, organiseren en managen, en alles wat ze verzuimt goed te regelen, zoals gewoonlijk goedkoop en met gemak op de bevolking afwentelt.

  En het maakt geen toeter uit of de gene die dit opmerkt een makamba, YdK indígeno ( a.k.a. Arowak) of oerang oetang is.

 3. @Zembla: wie zit hier nu te wijzen?
  En wat is daar fout aan?

 4. Begint steeds meer om Nederland te lijken. Het Rijk dump ook afval maar dan vooral chemische afval in dee grond, natuurplaatsen en in Meeren, zie reportage Zembla en het Nieuws. Makambas houden van vingertje wijzen op deze website.

 5. goed voor het koraal loos het maar het spul net als in nl het restafval van een drugs lap in het riool als sloot kost het veel vis en afgraaf kosten suc 6 op de rots

 6. 3e wereld oplossing voor eerste wereld honoraria.
  Maar de zakken van de politici zijn goed gevuld.
  Het lijkt wel of we een dependance zijn van een of andere Afrikaanse post koloniale natie.

 7. Curacao revisited

  Gilbert Martina: chapeau!

  Wij kunnen weer eens trots zijn op “onze mensen “

 8. Ik betwijfel of de Graaf mee wil werken aan een oplossing waar geen bestuurder rijk van wordt. En alleen het collectief geld kost. Nu krijgt de afvoerder betaald en de opdrachtgever ook.

 9. Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft heeft ook geen aansluiting riool en werkt met een eigen zuiveringsinstallatie het Pharma filter, afval wordt gezuiverd en wordt biomassa, terwijl er schoon drinkwater uitkomt aan het eind van het proces. Bestaat uit 2 containers en een cilo, goed voot Curaçao. Ik zou zeggen neem contact op en bouw zo’n installatie.

 10. Ja de zee is geduldig .
  Anno 2020 , pero ja nos mes por .

 11. Naf 1 miljard, en onze ziekenhuisproject kanjers met hun ziekenhuis expert consultants konden voor die vele miljoenen aan honoraria niets creatiefs bedenken voor het ziekenhuis afvalwater.

 12. Verdiend het cmc debacle eigenlijk nog wel commentaar? Is er gewoon niets goeds aan het project dat zo snel mogelijk in het politieke belang getrokken moest worden ter verbetering? Ik hoop van harte dat de profiteurs een aandoening oplopen na het zwemmen in het afval water opgenomen moeten in het cmc en vervolgens te maken krijgen met de bezittingen die de instellingen voor zorg hebben moeten doorvoeren van wegen hun gegraai en besluitvorming. Dat zou karma zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *