NTR | Nederlandse Experts onderzoeken milieucriminaliteit op Curacao

Door Dick Drayer

Ontploffing bij asfaltverwerking in 2013 | Foto: Bea Moedt

Ontploffing bij asfaltverwerking in 2013 waarbij 2 doden vielen | Foto: Bea Moedt

WILLEMSTAD – De inval van Justitie bij Asfalt Lake Recovery dinsdagochtend wijst op mogelijke betrokkenheid van Curaçao bij een internationaal milieuschandaal. Dat zegt Herman Piso, deskundige op het gebied van asfaltverwerking.

Het mengen van asfalt met voornamelijk chemisch en kankerverwekkend afval tot stookolie is een weinig bekende vorm van milieucriminaliteit waar volgens de Nederlandse Justitie miljoenen euro’s mee worden ‘verdiend’.

Herman Piso in gesprek met Dick Drayer 

Begin 2012 startten de politie van Nederland en het functioneel parket van Rotterdam met een onderzoeksproject onder de naam Andante. Dat richtte zich voor langere tijd op het aanpakken van het vermengen van giftig afval in stookolie.

Andante’ hebben gegeven. Dat is gericht op illegale afvalverwerking in stookolie

Onderzoek Andante’ is gericht op illegale afvalverwerking in stookolie | Bea Moedt

Nederland is een van de grootste producenten van stookolie voor zeeschepen ter wereld. De route via Curaçao is volgens Piso extra aantrekkelijk vanwege de aanwezigheid van 500.000 kubieke meter asfalt in het ‘asfaltmeer’. Een erfenis uit de Tweede Wereldoorlog toen Shell op grote schaal kerosine produceerde voor de geallieerde troepen en het restproduct in een moerassig deel van het Schottegat pompte.

Daar kan anno 2016 met diesel als verdunner, stookolie van worden gemaakt. “Maar als je een oogje toeknijpt”, zegt Piso dan kun je daar ook allerlei afval uit de petrochemische industrie voor gebruiken. Dat soort afval is duur om te verwerken, vanwege de strenge milieuregels in Europa. Op Curaçao heb je daar minder last van en snijdt het mes aan twee kanten: je komt goedkoop af van je rotzooi en je maakt meer winst met je stookolie als eindproduct.”

Justitie doet vooralsnog geen mededelingen over het onderzoek, maar zegt wel monsters te hebben genomen op het terrein van de Isla-raffinaderij, waar de asfaltverwerkingsfabriek is gevestigd. Piso zegt het bewijs in handen te hebben dat Asfalt Lake Recovery het asfalt niet met diesel vermengd, maar een stof die heel vluchtig is.

Justitie had dat kunnen weten, toen in maart 2013 een ontploffing plaatsvond in de fabriek. Tijdens het lassen bleken vluchtige verbindingen in de fabriekshal te hangen. Twee mensen vonden de dood bij dat ongeluk. Het onderzoeksrapport wist wel de oorzaak aan te wijzen, maar gaf geen verklaring voor de aanwezigheid van die stoffen in de hal.

“Ik ken het procedé dat daar gebruikt moet worden. Bij de verwerking van asfalt tot stookolie komen geen vluchtige stoffen voor. Tenminste als je met diesel werkt als verdunner. Het ongeluk toont aan dat Asfalt Lake Recovery destijds al afweek van het standaardprocedé. De inval van dinsdag had twee jaar geleden al plaats moeten vinden”, vindt Piso.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk

2 Reacties op “NTR | Nederlandse Experts onderzoeken milieucriminaliteit op Curacao

  1. In het milieurapport 2015 met als titel ‘Randvoorwaarden Uitvoering Milieubeleid’ stelt de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) dat een effectieve handhaving van de Landsverordening Openbare Orde door de Milieudienst “zal echter worden beperkt door onvoldoende deskundig personeel”.

    Whiteman, Victorina het wordt tijd dat deze uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuur Beheer (MNB) naar behoren gaat functioneren om op te kunnen treden tegen dit soort crimineel en milieubelastende overtredingen.

  2. Enig betrokkenheid van de regering, politieke aanhangers en of partijen zou me helemaal niet verbazen. Welzijn van het volk is in de politiek een oninteressant en verliesgevend bedrijf.

    “Het ongeluk toont aan dat Asfalt Lake Recovery destijds al afweek van het standaardprocedé. De inval van dinsdag had twee jaar geleden al plaats moeten vinden”, vindt Piso.”

    Maar zoals altijd laat dit soort invallen en of onderzoeken altijd op zich wachten wanneer de echte slachtoffer het volk blijkt te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *