NTR | Onderzoek naar vaderloos opgroeien op Curaçao en in Nederland

Foto Pixabay

UTRECHT – Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Curaçao verwachten in 2020 de definitieve resultaten te publiceren van hun onderzoek naar de ervaringen met vaderloos opgroeien op Curaçao en in Nederland.

De wetenschappers zijn hun onderzoek in 2017 begonnen ‘omdat er heel weinig onderzoek bestaat naar culturen en gemeenschappen – zoals de Curaçaose – waarin vaderloos opgroeien vaak voorkomt’.

Leren van Curaçaose gemeenschap
“Wij denken dat we juist van deze gemeenschappen kunnen leren of het opgroeien zonder vader daadwerkelijk problematisch is”, zegt Mariëlle Osinga, een van de wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit eerder onderzoek in westerse culturen en gemeenschappen naar de impact van vaderloze opvoedingen, blijkt dat vaderafwezigheid nadelig kan zijn voor opleidingsniveau en kan leiden tot emotionele en gedragsproblemen en risicovol seksueel gedrag. Of dit ook het geval is voor Curaçaose jongeren moet dit nieuwe onderzoek uitwijzen.

“Het is goed mogelijk dat jongeren op Curaçao en in vergelijkbare samenlevingen vaderloos opgroeien anders ervaren dan jongeren in samenlevingen waar kerngezinnen de norm zijn”, stelt het onderzoeksteam.

Oorzaak achter vaderloos opgroeien

Oorzaak achter vaderloos opgroeien

Ongeveer de helft van de Antilliaanse kinderen in de Cariben en in Nederland groeit op zonder vader. Psychiater Glenn Helberg legde in 2013 aan Caribisch Netwerk uit hoe het zo is gekomen. Luister en lees er hier meer over.

Eerder onderzoek
De Curaçaose Ontwikkelings- en sociale psycholoog Odette Girigori maakt ook onderdeel uit van het onderzoeksteam. In 2015 deed zij al onderzoek naar de gevolgen van het opgroeien zonder vader voor het reproductief gedrag en de partnerstrategieën van meisjes op Curaçao.

In haar proefschrift concludeerde ze destijds dat ‘meisjes op Curaçao die zonder vader opgroeien over het algemeen meer competitief gedrag vertonen jegens andere meisjes en meer non-verbale verleidingsstrategieën gebruiken om jongens te lokken’.

Vaders zonder vaders

In de podcast Koninkrijkskwesties vertelden vorig jaar twee Curaçaose vaders hoe het is om vader te zijn als je er zelf nooit een hebt gehad.

Beluister deze podcast | Abonneer via iTune

Begin deze maand organiseerde het onderzoeksteam een symposium over de voorlopige resultaten uit de interviews met Curaçaose, Curaçaos-Nederlandse en Nederlandse jongeren die zonder vader opgroeiden.

Geïnterviewde moeders en jongeren, professionals uit de zorg, het onderwijs en onderzoek en andere geïnteresseerden waren hierbij aanwezig en kregen de gelegenheid te reageren op de eerste bevindingen.

“In gesprek met elkaar, is tot gezamenlijke kennis gekomen”, laten de onderzoekers weten. “De definitieve interview-resultaten worden binnenkort bekend.”

Hoe wordt onderzoek gedaan?

Tot nu toe interviewde het onderzoeksteam 51 jongeren uit Curaçao en Nederland. Daarin maakten de onderzoekers een verdeling tussen Curaçaose jongeren op Curaçao en Curaçaos-Nederlandse en Nederlandse jongeren uit Nederland. Ook de moeders van de jongeren deden mee aan het onderzoek.

Tijdens de interviews werd jongeren gevraagd om de band met hun vader en zijn opvoeding te beschrijven. Ook vroegen de onderzoekers naar de beleving van de jongeren om zonder vader op te groeien en wat ze andere jongeren die zonder vader opgroeien zouden adviseren.

Naast interviews nemen de onderzoekers online-vragenlijsten af op scholen op Curaçao en in Nederland. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over puberteits- en seksuele ontwikkeling, gedragsproblemen, schoolervaringen en drank- en drugsgebruik.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk

3 Reacties op “NTR | Onderzoek naar vaderloos opgroeien op Curaçao en in Nederland

  1. Curacao revisited

    met McWilliam en Anus Cova zijn er gelukkig 2 rolmodellen voor de overige vrouwen op Curacao die in mijn ervaring extreem opportunistisch zijn: gelovig maar zolang er een rijkere/meer succesvolle man beschikbaar komt opeens een stuk minder preuts.

  2. Zolang de mensen alleen denken aan ikke,ikke,ikke en plaisir maken,en het leven van kinderen en kwestie van moeders is, zullen de kinderen verder zonder vader moeten opgroeien, met alle consequenties van dien.

    De vrouwen kunnen misschien ook niet zo snel met jan en alleman in bed duiken

  3. Tussen 1986 en 1990 hebben meerdere congressen over dit thema plaats gevonden, inclusief workshops, met medewerking van meerdere scholen, zelfs gesponsord door de UNFPA, UNICEF, ECLAC. Ter tijd, Congrecur, SEDA en SENTRO DI DAMA hebben hard over dit thema gewerkt. Op hun initiatief is een Wetsvoorstel ingediend, en naar jarenlang wachten,is een wetswijziging gekomen. Niks heeft geholpen om een verandering in de mentaliteit van de Curacao’s gemeenschap, niet bij de mannen, ook niet bij de vrouwen. Er zijn zo als altijd bijna 50% van de jongeren vaderloos. Ik denk dat hieraan niks zou veranderen.Ondanks de goede bedoelingen van de team dat nu weer hierover begint, het heeft geen zin. Zolang de mensen alleen denken aan ikke,ikke,ikke en plaisir maken,en het leven van kinderen en kwestie van moeders is, zullen de kinderen verder zonder vader moeten opgroeien, met alle consequenties van dien. Zeer triest. Hier gaat het ook om mensen rechten!!! Deze kinderen hebben nog steeds geen of veel minder rechten en alle opzichten, Curacao is achter gebleven met erkenning van deze kinderen in vergelijking met het gehele Caribische Gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *