NTR | Politicoloog: ‘Sint Maarten is geen land’

Door Hilbert Haar

Sporter van het Jaar

Politicoloog: ‘Sint Maarten is geen land’

PHILIPSBURG – De presentatie van een boek over de staatkundige structuur van Sint Maarten leverde een geanimeerde discussie op tussen de auteur, politicoloog Julio Romney en waarnemend gouverneur Reynoldt Groeneveldt.

“Sint Maarten is geen land”, zei Romney tijdens zijn presentatie. “In hemelsnaam, jullie kunnen niet eens een begroting vaststellen”, voegde de politicoloog daaraan toe.

Dualisme
Romney’s 128-pagina’s tellend boek getiteld ‘St. Maarten: Our Constituent State Constituent Framework’ bevat de volledige tekst van het koninkrijksstatuut en van de staatsregeling van Sint Maarten. Romney legde ook uit waarom Sint Maarten geen land is en waarom begrippen als dualisme en scheiding der machten verkeerd worden gebruikt.

De opmerking over de landstatus schoot Groeneveldt in het verkeerde keelgat. Hij verwees naar de land-definitie van de conferentie van de Verenigde Naties in Montevideo. Die definitie stelt dat een gebied als land kan worden geduid als het een permanente bevolking heeft, een afgebakend gebied beslaat, een regering heeft en de capaciteit heeft relaties met andere staten aan te gaan. “Sint Maarten voldoet aan die criteria”, vindt Groeneveldt. “Zeggen dat Sint Maarten geen land is, is incorrect.”

Romney legde er een vijfde criterium bovenop: dat er geen hogere autoriteit in het spel mag zijn. Met de koninkrijksregering in Den Haag en met het financieel toezicht van het Cft is dit duidelijk aan de orde – ook voor Curaçao. Volgens Romney zijn er 195 onafhankelijke landen in de wereld. “Nederland is daar een van. Je kunt niet een land binnen een land hebben.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk

Een Reactie op “NTR | Politicoloog: ‘Sint Maarten is geen land’

  1. Renée van Aller

    Een sluitende begroting vast stellen, kan geen enkel land. Dus dat is een dubieus criterium misschien? Je eigen zaken regelen, maar dan beter dan voorheen, dat maakt je een Land toch? En de tering naar de nering zetten, met of zonder CFT of IMF. Elke huisvrouw weet dat, dus waarom maken politici daarmee dan zoveel fouten? Mevrouw Maria Liberia-Peters moet het roer maar weer overnemen. Die weet tenminste hoe het moet. Al die heren hebben er duidelijk teveel moeite mee en sommige dames ook. Gat in de hand en zo. Teveel uitgeven, wat een huisvrouw zelden doet, is in de landshuishouding een gewoonterecht geworden. Nederland moet de regelingen van Brussel volgen (EU). Dus Nederland is in die zin ook geen Land. Door de globalisering zijn we van elkaar afhankelijk geworden. Politici die geen inmenging willen, omdat ze fijn het geld over de balk willen gooien, kunnen we missen als kiespijn. We willen politici die de belangen van ons allemaal dienen en niet alleen achter hun eigen belangen aanjakkeren. Gelukkig voor ons als burgers dat er een IMF en CFT is. De regering luistert niet naar de eigen Raad van Advies, Rekenkamer of Centrale Accountantsdienst. De Centrale Bank schrijft alleen wat de regering wil horen. Dat geeft ons alle noodzakelijke informatie over het niveau van onze bestuurders. Het is ook een slecht teken voor de volwassenheid van ons staatsbestel. Dat deugt, maar wij deugen niet. Het betekent dat te vaak onze bestuurders de landskas leeghalen en niet gebruiken in het landsbelang. Er wordt te vaak en teveel op grote voet geleefd. Vreemd genoeg nooit door de regeringspartij, maar altijd door de oppositie. Wij begrijpen dat niet, want alle partijen doen dat. Heel belangrijk voor integer bestuur is het zijn van een rechtsstaat. Dus de wet geldt voor ons allemaal en niet voor onze bestuurders en hun connecties minder dan voor ieder ander. Maar ja, bevoordeling is van alle tijden, Plato en Socrates vonden dat al een probleem, 2500 jaar geleden. Misschien zouden we ons bezig moeten houden met een handleiding ‘hoe blijf ik een integer politicus’? Zouden we Jos van Rey voor moeten interviewen, die heeft veel ervaring in hoe het niet moet. Het rare is dat alle foute politici (en die zijn er bij bosjes) zichzelf nooit als zodanig zien. Zou het ook iets te maken kunnen hebben met een volstrekt gebrek aan zelfinzicht? Alle landen van het Koninkrijk zijn verplicht het Statuut te handhaven. Wil Sint Maarten zelfstandig zijn dan kan het eiland terstond onafhankelijk worden. Dat zou voor de burgers bijzonder slecht zijn en ook niet in het voordeel van de criminele organisaties die zich op de eilanden hebben gevestigd. De schijn moet worden opgehouden dat alles in orde is en onderdeel van het Koninkrijk zijn, staat daar borg voor. Onafhankelijkheid leidt tot het zoveelste narcotraffico-eiland. Dan krijg je pas echt een slechte naam, die ook niet meer te redden is door het politiek (be)sturen van de veiligheidsdienst. Dat wil zelfs de maffia niet, kunnen wij u verzekeren. Die zijn ook helemaal vóór de bonafide uiterlijke legale en legitieme status van de door hen geïnfiltreerde staats/landsbesturen. Heeft de politicologische schrijver van dit kostelijke werkje wellicht een geheime agenda? Wil hij zelf in de politiek, heeft hij een partij, is hij in dienst van een (regerings)partij of werkt hij freelance voor hen en is hij dik betaald voor deze doorwrochte studie? Welnee, je begrijpt er niets van, hij wilde ons leren hoe integer en vooral democratisch bestuurd moet worden en wat daaraan nog ontbreekt! Kennis is macht, maar wel toegepast in het algemeen belang mr. Julio Romney.
    Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *