Nutsbedrijf op Aruba als melkkoe

Oranjestad – De MEP-regering blijkt tussen 2002 en 2008 maar liefst 246 miljoen gulden te hebben onttrokken aan de nutsbedrijven Elmar en WEB.

Dit astronomische bedrag was opgebouwd uit dividend en winstbelasting.

,,Een overheid moet niet willen verdienen aan eerste levensbehoeften zoals water en stroom. Dat is een niettransparante vorm van belasting die maatschappelijk niet verantwoord is, ook al omdat daardoor de minst-draagkrachtigen het hardst worden getroffen”, aldus huidig premier Mike Eman (AVP).

In het kader van de Sociale Dialoog heeft het kabinet besloten een einde te maken aan die praktijk waardoor het wateren stroomtarief fors kan worden verlaagd.
Onnodig hoge energiekosten tasten niet alleen de koopkracht aan, zij remmen ook de economische ontwikkeling.

,,De energiebedrijven behoren niet als melkkoe te worden gebruikt door de overheid. Wij verliezen door de invoering van een sociaal tarievenstelsel weliswaar inkomsten maar dat wordt grotendeels gecompenseerd. Dat moet ook wel want wij kunnen ons in deze tijden van crisis niet veroorloven Sinterklaas te spelen, temeer daar ons streven er op is gericht zo snel mogelijk een begrotingsevenwicht te realiseren.”

Eman wijst er op dat door de tariefsverlaging de koopkracht van de burgers aanzienlijk toeneemt hetgeen de economie een impuls geeft waardoor er terugverdieneffecten voor de overheid optreden, onder meer door een hogere opbrengst van omzetbelasting maar ook door meer werkgelegenheid.
Bovendien wordt het risico afgewend dat Aruba zich als gevolg van de hoge energiekosten die in alles doorwerken bij de toerist uit de markt prijst.

,,Maar het gaat niet alleen om geld. Een te groot deel van de bevolking kan door de zich opstapelende lastenverhogingen uit de vorige regeerperiode nauwelijks rondkomen. Dat is de reden waarom wij er in het overleg met de vakbonden en werkgeversorganisaties voor hebben gepleit om de minst draagkrachtigen het meest te laten profiteren van de prijsverlagingen”, aldus de premier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *