Ob-differentiatie: toch maar niet!

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” Kenneth Martis ” aan het woord…………..

Het kabinet Hodge heeft onder meer als taak meegekregen het saneren van de overheidsfinanciën.
Bij monde van de minister van Financiën, de heer Jardim, maakte de regering bekend dat werd gekozen voor de ‘cold turkey-benadering’. Landsfinanciën zullen met andere woorden versneld op orde worden gebracht.
De volgende maatregel op stapel is de verhoging van het ob-percentage, gekoppeld met tariefsdifferentiatie.
Als het aan de regering ligt kent Curaçao binnenkort vier ob-tarieven: 0 procent voor echte eerste levensbehoeften, 6 procent voor niet-luxe , 7 procent in de hotelsector en 9 procent voor luxe/ongezonde producten.
Die differentiatie is echter vragen om grote problemen.
Zo herhaalt de BAB steeds dat compliance met de ob-wetgeving nu al veel te wensen overlaat en dat controle daarop bijzonder moeilijk is.
Zal dat beter worden met zoveel verschillende tarieven? Ik durf te wedden van niet.
En wat is eigenlijk luxe?

Hoe wordt dat bepaald?
Is een fiets een luxeartikel of niet?


Het kabinet raakt met de ob-differentiatie met zichzelf in de knoop door het vermengen van koopkrachtbeleid met ordinair inkomsten verhogen.
Voor koopkrachtbeleid in het fiscale stelsel zijn grondige en gebalanceerde aanpassingen in de belastingwetgeving nodig.
Daar moet het kabinet voldoende tijd voor nemen.
Een juist moment voor het invoeren daarvan is het kalenderjaar 2014.

Intussen kan middels een tijdelijke extra accijns en/of ob-heffing op benzine (zeg maar: plaka di Jardim), op een eenvoudige manier dezelfde 17,8 miljoen gulden extra inkomsten worden opgebracht als beoogd met de voorgestelde ingewikkelde ob-differentiatie.
Dit alternatief is bovendien wel een zekere zaak aangezien de heer Jardim maar bij één belastingplichtige aan hoeft te kloppen: Curoil. Het jaarlijks literverbruik is overigens vrij constant.

 Voor de burger is de rekensom snel gemaakt: ervan uitgaande dat elke cent op de benzineprijs ongeveer 1 miljoen gulden extra opbrengt, zal iemand zoals ik die wekelijks 50 liter tankt, maandelijks 39 gulden armer worden (1/12 x 52 x 50 liter x NAƒ 0,178). Maar iedereen die nu maandelijks voor 1.000 gulden ob-plichtige artikelen of diensten koopt zal, uitgaande van twee schakels, elke maand 65 gulden tekort komen (NAƒ 1.000 x (1,092 – 1,062).

Het mooie aan de plaka di Jardim is dat de burger nog altijd meer gebruik van het openbaar vervoer (OV) kan gaan maken. OV blijft immers van brandstofprijsverhoging gespaard aangezien de meeste bussen niet op benzine, maar op diesel rijden. De overheid moet het OV dan wel beter regelen en steunen. Te beginnen bij de nodige infrastructuur en het ABC Busbedrijf.

Kenneth Martis, lid PNP,
Curaçao.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *