Ob-differentiatie van 6 naar 9 procent achterwege laten

VBCWILLEMSTAD — De VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) heeft de Staten van Curaçao per brief verzocht om de tariefdifferentiatie van de omzetbelasting (ob) van 6 procent naar 9 procent achterwege te laten. In de brief, die gisteren werd verstuurd, laat de VBC nogmaals weten te vrezen voor de gevolgen en te pleiten voor alternatieven.

De landsverordening die het mogelijk zal maken om de differentiatie in de ob toe te passen, wordt vrijdag behandeld in de Staten.
De VBC vreest dat

‘invoeren hiervan ertoe zal leiden dat de neutraliteit op het gebied van concurrentieverhoudingen zal verslechteren’

, aldus de brief.

“Ook zal de concurrentiepositie van Curaçao worden aangetast, wat negatieve gevolgen zal hebben voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid. Vooral de sectoren groothandel/importeurs en toerisme zullen hiervan de dupe worden.”

Volgens de VBC is het maar de vraag of de beoogde meeropbrengst die de maatregel moet opleveren, opweegt tegen de kosten van de administratieve en controletechnische werkzaamheden die het voorstel met zich meebrengen.

De VBC zou graag zien dat de Staten op korte termijn alternatieven zouden overwegen zoals die zijn voorgesteld door onder andere de Sociaal Economische Raad (SER) en de Vereniging Curaçaose Agenturen (BVCA).

“Onder meer zijn de volgende maatregelen aangeraden:

  1. verhogen van de bijzondere invoerrechten op benzine,
  2. een verhoging van invoerrechten/accijns op sigaretten en alcoholische dranken en/of de afschaffing van de vrijstelling ob voor casino’s. Tegelijkertijd dient gewerkt te worden aan het herstructureren van het totale ob-stelsel opdat op lange termijn een duurzaam indirect belastingsysteem kan worden verkregen.
    Gedacht kan worden aan invoering van een ABB- dan wel BTW-stelsel.”

In dezelfde brief verzoekt de VBC de Staten ook om het onderwerp Algemene Landsverordening Landsbelasting aan te houden en niet te behandelen in de openbare Statenvergadering van vrijdag, waarbij de omzetbelasting centraal staat, maar eerst hierover een uitgebreide fundamentele discussie te voeren.
De VBC kaart haar zorgen aan over enkele aanpassingen in deze wet, waaronder de invoering van de informatieplicht van banken en verzekeraars over ontvangen rente door bewoners van Curaçao.
Ook zal er belasting worden geheven over het rentedeel van lijfrente en kapitaalverzekeringen, dit uit oogpunt om de belastinginkomsten te verhogen.
De vereniging vraagt zich echter af of mensen hierdoor niet ontmoedigd worden om te sparen en of ‘het kind niet met het badwater wordt weggegooid’.
Ook wil de VBC dat dit eerst besproken wordt met de betreffende sector en de consumentenbond.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *