OM | Boete 60.000 gulden na explosie Asphalt Lake Recovery

De explosie uit 2013 van Asphalt Lake Recovery NV (ALR)

De explosie uit 2013 bij Asphalt Lake Recovery NV (ALR)

WILLEMSTAD – Op 13 maart 2013 omstreeks 18:15 uur vond te Asphalt Lake Recovery NV (ALR) te Curaçao een ontploffing plaats. Bij dit zeer ernstige ongeval zijn twee werknemers overleden en zijn drie andere werknemers gewond geraakt.

Het Openbaar Ministerie Curaçao heeft hiernaar een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, dat werd uitgevoerd door het Korps Politie Curaçao (KPC). Ook de Inspectie Arbeid en Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar het bedrijfsongeval.

Op basis van beide onderzoeken is het Openbaar Ministerie van mening dat er geen sprake was van opzettelijke brandstichting of roekeloze schuld, maar dat het wel mede aan de schuld van ALR te wijten is dat een brand en/of ontploffing is ontstaan, terwijl dit feit iemands dood den gevolge heeft gehad, hetgeen strafbaar is gesteld. De maximale geldboete voor een rechtspersoon voor dit feit bedraagt ANG 100.000,=.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om met ALR voor dit feit een transactie aan te gaan van ANG 60.000,= en daarmee af te zien van verdere strafrechtelijke vervolging.

De belangrijkste reden om niet de maximale boete te vragen is dat ALR zeer veel heeft gedaan om de veiligheid in het bedrijf te verhogen. Uit een nacontrole die de Inspectie Arbeid en Veiligheid op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft uitgevoerd in 2015 is gebleken dat ALR niet alleen alle aanbevelingen die de Inspectie naar aanleiding van het ongeval had gedaan heeft opgevolgd, maar daarnaast ook nog extra, kostbare investeringen heeft gedaan om de veiligheid te verhogen.

Een andere belangrijke reden is dat ALR als gevolg van het ongeluk veel financiële schade heeft geleden, mede vanwege het noodzakelijk langdurig sluiten van het bedrijf na het ongeval.

Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *