OM doet aan ‘trial by media’ middels leugenachtig persbericht

Babel-advocaat mr. Eldon 'Peppie' Sulvaran: OM doet aan ‘trial by media’ middels leugenachtig persbericht

Babel-advocaat mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran: OM doet aan ‘trial by media’ middels leugenachtig persbericht

WILLEMSTAD — Het is inmiddels heel duidelijk dat het Openbaar Ministerie de publieke opinie wil beïnvloeden en op die manier steun wil krijgen voor zijn handelingen tegen Statenlid Gerrit Schotte, het laatste persbericht is een klassiek voorbeeld hiervan.

Dat zeggen de advocaten van Schotte en diens partner Cicely van der Dijs, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Chester Peterson in een persbericht, als reactie op de toelichting van het OM over het verloop van het Babel-onderzoek.

De advocaten doelen hiermee op het feit dat het OM in het (Papiamentstalige, red.) persbericht het over de ‘voorwaardelijke vrijlating’ van Schotte heeft.

“Het is op zich al heel opmerkelijk dat het OM op een officiële vrije dag de tijd neemt om een persbericht te maken ten nadele van Gerrit Schotte”, merken de advocaten op.

Verder verwijten zij het OM dat het het publiek verkeerd informeert door onwaarheden te noemen in het persbericht, wat naar hun mening onverwerpelijk is.

Het OM heeft de verantwoordelijkheid om alleen de waarheid naar boven te halen, voegen zij daaraan toe.

“Wij moeten echter constateren dat het OM vanaf het begin getracht heeft om een negatieve sfeer rond de burger te creëren, met als doel de publieke opinie en ook degenen die uiteindelijk zich over deze zaak moeten buigen, te beïnvloeden.”

Het OM maakt zich inmiddels structureel schuldig aan dergelijke handelingen, voegen zij daaraan toe. “Zelfs als zij fout zijn, willen ze ‘scoren’.” Deze handelingen worden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens afgekeurd, benadrukken zij.

De openingszin van het (Papiamentstalige) persbericht – dat Schotte onder voorwaarden is vrijgelaten – is een leugen van het OM, aldus de advocaten.

“De wet geeft niet de mogelijkheid voor voorwaardelijke vrijlating gedurende de eerste tien dagen.”

Dat het OM vrij is om zijn wederopsluiting te bevelen, staat ook duidelijk in de wet. Dit is echter onnodig door de rechter-commissaris (RC) in zijn beschikking opgenomen, voegen zij daaraan toe.

“Schotte is hoe dan ook niet verplicht om medewerking te verlenen in een onderzoek tegen hemzelf. Hij kan ook niet gedwongen worden. Dat is illegaal”, aldus de advocaten.

De advocaten merken zowel de stelling van de RC als de positie die het OM heeft genomen in haar persbericht aan als ‘chantage’.

De ‘voorwaardelijke vrijlating’ van Schotte is volgens de advocaten niet de enige leugen in het persbericht, namelijk dat ‘er is gekozen voor detentie van maximaal tien dagen’.

“Tijdens de behandeling dinsdagmiddag, maakte officier Van Loghten haar bedoelingen bekend, dat ze de volgende dag zelf een verzoek zou indienen voor voorlopige hechtenis, die conform de wet gevolgd wordt met verlenging van de hechtenis met 2 maal 8 dagen en vervolgens een verlenging met 60 dagen.

Als de RC niet had geïntervenieerd, had zij dit gedaan. De officier voegde eraan toe dat het verzoek klaarlag om diezelfde middag samen met andere documenten ingediend te worden”, aldus de advocaten.

Zij vinden het verder ook opmerkelijk dat het OM in haar persbericht zegt dat de verdachten gedagvaard zullen worden wanneer het onderzoek gereed is.

“Normaliter komen partijen om de tafel om de volgende te nemen stappen te evalueren. In het geval van Schotte en diens partner heeft het OM kennelijk al besloten dat zij gedagvaard zullen worden, terwijl het onderzoek niet eens gereed is. Zij konden het onderzoek net zo goed ‘Babertje….moet hangen’ noemen in plaats van ‘Babel’, benadrukken de raadsmannen.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “OM doet aan ‘trial by media’ middels leugenachtig persbericht

  1. Abraham Mossel

    Ik probeer het in een taal normaal”” duidelijk te maken die de rat draaiers p$P KKK dus niet doen!. mijn conclusie is voor hun Babel verhaal 000000000000000000000000000000000000000000% !. Het lijkt mij meer op een wirwar veroorzaken in de zaak Magnus via versa maxima >

  2. Hernandes

    Het is onvoorstelbaar dat het duo P&P nog advocaten “mogen” zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *