OM | Geen sprake van misbruik door pleegvader en in internaat

Uit onderzoek is niet gebleken dat betrokken personen enig misbruik of ander strafbaar feit hebben gepleegd | Persbureau Curacao

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft naar aanleiding van een aangifte in juni 2018, onderzoek gedaan naar de aangifte van ontucht met een minderjarig meisje door een medewerkster werkzaam bij een internaat op Curacao en binnen een pleeggezin.

Uit dat onderzoek is niet gebleken dat betrokken personen enig misbruik of ander strafbaar feit hebben gepleegd.

Als gevolg daarvan is er ook geen sprake geweest van aanhouding van de medewerkster noch van iemand uit het pleeggezin. Het Openbaar Ministerie heeft aangeefster tot twee keer toe uitgenodigd om de beslissing toe te lichten. Ook heeft zij aangeefster schriftelijk van haar beslissing op de hoogte gebracht.

Het Openbaar Ministerie benadrukt nog eens haar verzoek om dit soort zaken met grote voorzichtigheid te behandelen. Dit brengt niet alleen schade toe aan het imago van de desbetreffende internaat en pleeggezin, doch ook aan het minderjarig kind zelf.

Indien men kennis draagt van misbruik (seksueel/fysiek)van kinderen, dient men dat eerst te melden aan de autoriteiten en niet in de media.

Bron: Openbaar Ministerie

Een Reactie op “OM | Geen sprake van misbruik door pleegvader en in internaat

  1. “Het Openbaar Ministerie heeft aangeefster tot twee keer toe uitgenodigd om de beslissing toe te lichten”. Dus concludeert het OM dat “Geen sprake van misbruik door pleegvader en in internaat”. Wat is er in dit land dat niemand voor hun geld wilt werken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *