Amigoe | OM heeft focus op doelen weten te behouden

Hoofofficier van Justitie Heiko de Jong

Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong

WILLEMSTAD — Hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Heiko de Jong blikt tevreden terug op 2013. Hij kan vaststellen dat het parket in Eerste Aanleg – ondanks alle aanpassingen aan omstandigheden en reacties op gebeurtenissen – de focus heeft weten te behouden op zijn doelen.

“Dat dit een zware wissel heeft getrokken op de medewerkers staat buiten kijf”, aldus De Jong.

De hoofdofficier wees verder op de inspanningen van alle onderzoekers betrokken bij onder meer het onderzoek Magnus naar de moord op Helmin Wiels. Het OM, het politiekorps KPC en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) vormden na deze moord in mei vorig jaar het Team Grootschalige Opsporing.

“Dit team is nog steeds actief bezig en zal in zijn grondvorm doorgaan tot de zaak geheel is opgelost en de daders voor het gerecht zijn gebracht”, aldus De Jong.

Verder prees hij het gedegen speurwerk, de goede onderlinge samenwerking en de medewerking van diensten en instanties in Nederland, die tot dusverre geresulteerd hebben in aanhoudingen van verdachten. Zoals bekend heeft een aantal verdachten al in december vorig jaar de rechtszaal gezien in een regiezitting.

Het onderzoek gaat voort en concentreert zich thans op het in kaart brengen van en verzamelen van bewijs tegen de intellectuele dader(s), het onderzoek Maximus. De Jong besteedde ook aandacht aan het interventieprogramma ‘Mi Ta Brasa Seguridat’, dat volgens hem als ‘dubbelspoortraject’ met de in augustus vorig jaar gestarte criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) is opgesteld.

“Dit programma, stoelend op een public-private partnership en gevoed door de informatie uit de CBA, beoogt in de vorm van projecten daadwerkelijk te interveniëren in de veiligheidssituatie op Curaçao.”

Het programma loopt dit jaar door en kent als onderdelen onder meer de subjectgerichte aanpak (project Bon Bini) en luchtwaarneming door onbemande vliegtuigjes (project Eye in the Sky). De ontwrichtende rol van dominante criminele groeperingen, ‘gangs,’ werd ook in de loop van 2013 steeds duidelijker, aldus de hoofdofficier.

“Het OM heeft geïnvesteerd in het versterken van de informatiepositie ten opzichte van deze groeperingen, en in het ontwikkelen van interventiestrategieën.”

Ook stond het jaar 2013 in het teken van een strafrechtelijk onderzoek in het kader van bestuurlijke integriteit. Een onderzoek dat gezien het grote afbreukrisico in alle stilte werd voorbereid.

Voorts werd in 2013 gestaag doorgewerkt aan een aantal omvangrijke, meerjarige strafrechtelijke onderzoeken, zoals Bientu op Curaçao en Zambezi ten behoeve van de BES-eilanden.

Verder is in 2013 het parket in Eerste Aanleg Curaçao begonnen met een transformatieproces, vanuit de klassieke rol van vervolgingsinstantie naar bestrijding van ondermijnende en ontwrichtende criminaliteit. Dit omvat een veel breder palet dan alleen opsporing en vervolging, legt De Jong uit. Hierbij wordt gebruikgemaakt van diverse interventiestrategieën en wordt samenwerking gezocht met partners zowel binnen als buiten de strafrechtsketen en de overheid.

Volgens De Jong vonden ook in de interne bedrijfsvoering veranderingen plaats. Vorig jaar is gestart met een strakkere sturing op doorlooptijden van zaken en het gestructureerd wegwerken van oudere ‘vrije voeter’ zaken. De afdeling executie en ondersteuning van het parket wist verder in 2013, door middel van verbetering van het bedrijfsproces en een informatiecampagne, het boete-inningsbedrag te verdrievoudigen ten opzichte van 2011.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *