OM | Herzieningsverzoek 1999 (zaak Gasora) door Hof behandeld

uitspraak 2 april

Behandeling rechtszaak “Babel”

Herzieningsverzoek 1999 (zaak Gasora) door Hof behandeld

Het Hof te Willemstad heeft vrijdag een herzieningsverzoek behandeld waarin door advocaat Knoops is verzocht om een strafzaak uit 1999 te herzien. Het betreft de overval, doodslag en diefstal die in de maand februari 1999 heeft plaatsgevonden en waarbij bewaker Van der Dijs van pompstation Gasora tijdens een overval met zijn eigen vuurwapen is doodgeschoten.
Op 14 februari 1999 omstreeks 23.20 uur werd de gewapende bewaker van de toenmalige tankstation Gasora op de Caracasbaaiweg neergeschoten. Verzoeker Regis Djaoen (1977) zou van zeer dichtbij op de bewaker hebben geschoten ten gevolge waarvan de bewaker is overleden. Hierdoor kon de revolver van de bewaker worden meegenomen en vervolgens zijn de daders met een gestolen auto gevlucht.

De auto werd v1ak na het schietincident met een nog warme motor aangetroffen bij het SUBT-voetbalstadion in de wijk Kintjan. Bij de aanhouding op 21 februari zaten Djaoen en Willis Sprockel (1978) samen in auto, in de auto werd het wapen waarmee de overval werd gepleegd en de bijbehorende munitie gevonden.

Djaoen werd na de veroordeling in eerste aanleg en hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Sprockel werd na eerste aanleg door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Djaoen is gedetineerd in de gevangenis op Curaçao terwijl Sprockel inmiddels zijn straf heeft uitgezeten maar momenteel voor een andere zaak in Nederland is gedetineerd.

Namens verzoekers word gesteld dat de veroordelingen niet in stand kunnen blijven wegens een drietal nova en een mogelijk alternatief scenario. In de rechtszaal is vanmorgen geschetst dat er een nieuwe getuigenverklaring is van twee getuigen.

Ook zou de alibi’s van beide verzoekers niet zijn onderzocht en wordt door de advocaat een alternatiefscenario geschetst.
Het OM meent dat er geen reden is om de zaak te heropenen of deze door een Rechter-commissaris opnieuw te laten onderzoeken.

“Om als nieuw feit te worden geclassificeerd zal moeten zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

het moet een nieuw feitelijk gegeven zijn (een omstandigheid van feitelijke aard);

het moet een nieuw feit zijn dat aan de eerder oordelende rechter(s) niet is gebleken tijdens het onderzoek ter terechtzitting;

het moet een substantieel novum zijn (de aangevoerde nieuwe omstandigheid moet dus in de context van de bestreden einduitspraak en de motivering daarvan worden bezien en in dat licht serieuze twijfel wekken);

het moet een novum zijn dat wijst in de richting van een bepaalde begunstigende einduitspraak.”

Volgens de Advocaat-generaal (AG) namens het Openbaar Ministerie is hiervan geen sprake.

“Voor herziening is het vereist dat er sprake is van een substantieel nova. Dit is niet het geval. Naar het oordeel van het OM moeten de verzoeken daarom als ongegrond worden afgewezen”, aldus de AG.

Het Hof heeft vrijdag alle partijen, inclusief de verzoeker Djaoen, gehoord. Het Hof zal op 2 april om 2 uur, of mogelijk op een latere datum, maart haar beslissing bekend maken over het herzieningsverzoek.
Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *