OM | Hof veroordeeld M. tot 20 jaar voor moord op Kani in Saliña

ADO

Hof veroordeeld M. tot 20 jaar voor moord op Kani in Saliña

De man C.G.A.M. (29) is donderdag door het hof (3 rechters) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor de moord op 15 oktober 2011 op de man Aldryn Kani, poging moord op zijn zoon Tyhir Kani en poging moord op het moment dat hij schietend vanuit zijn vluchtauto schoten op de politie vuurde. De moord vond plaats in de kapperszaak ADO in Saliña. Dor de rechter in eerste aanleg werd de man nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar.

Uit het vonnis:

“Bij de bepaling van de straf heeft het Hof rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, met de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en met de persoon van de verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken. Meer in het bijzonder heeft het Hof daarbij het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte en zijn mededaders hebben het slachtoffer Aldryn Kani op brute wijze geliquideerd. Het opzettelijk en met voorbedachten rade een persoon van het leven beroven is een van de ernstigste misdrijven, die het Wetboek van Strafrecht kent. De wijze waarop de liquidatie heeft plaatsgevonden, met zeer veel wapengeweld in een kapperszaak, waar zich rond het middaguur op een zaterdag vele klanten, waaronder kinderen bevonden, is door de aanwezigen, maar ook door de samenleving in zijn geheel, als zeer schokkend ervaren en heeft sterke gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt. Daarbij hebben de daders de kans voor lief genomen dat er meer slachtoffers zouden vallen.

De zoon van Aldryn Kani, die naast hem zat, heeft de liquidatie van zijn vader van dichtbij moeten aanschouwen en is zelf gewond geraakt. De verdachte en zijn mededaders hebben bij dit kind en zijn familie groot en onherstelbaar leed veroorzaakt en de rechtsorde ernstig geschokt.

De verdachte en zijn mededaders hebben zich bovendien niet ontzien om tijdens hun vlucht met een semiautomatisch vuurwapen gericht te schieten op achtervolgende politieambtenaren, met het risico dat de bestuurder of de politiewagen zou worden geraakt en er nog meer dodelijke slachtoffers zouden vallen.

Het Hof hecht groot belang aan de bescherming van de veiligheid van politieambtenaren tijdens de uitoefening van hun taak en oordeelt dat het een zeer strafverzwarende omstandigheid moet worden geacht wanneer zij hierbij worden geconfronteerd met geweld, zoals hier aan de orde.

In de persoonlijke omstandigheden van verdachte wordt geen aanleiding gevonden de op te leggen straf te matigen. Verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in de feiten heeft verdachte niet genomen. lntegendeel, hij heeft ter terechtzitting in hoger beroep evidente onwaarheden verteld, bijvoorbeeld waar het betreft zijn mededelingen aan zijn oma en oom en zijn aanleiding om op 15 oktober 20 II bij hen te zijn.

Dat hij zich aldus heeft opgesteld is niet strafverzwarend, maar het biedt het hof en de samenleving geen enkel perspectief op verbetering van verdachte’s gedrag.

Van belang is voorts dat verdachte zich ter terechtzitting in hoger beroep heeft doen kennen als iemand met ruime intelligentie en de nodige vaardigheden. Legaal aangewend zouden die hem in staat stellen waardevol lid van de maatschappij te zijn. Het perspectief op een dergelijke aanwending heeft verdachte echter niet geboden.

Het Hof komt op grond van de bewijsmiddelen tot bewezenverklaring van meer en zwaardere feiten dan het Gerecht in eerste aanleg terwijl het bovendien verdachte aanmerkt als schutter en niet slechts al bestuurder van de vluchtauto. Dat maakt dat de verdachte tot een zwaardere straf dient te worden veroordeeld dan hem bij het vonnis waarvan beroep is opgelegd.

Op grond van het voorgaande is bet Hof van oordeel dat de hierna vermelde gevangenisstraf recht doet aan de ernst en de aard van de bewezen verklaarde feiten.”

Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *