OM | Mediation in het strafrecht

Van de daadwerkelijk opgestarte zaken slaagde maar liefst 78%.

Op uitnodiging van het Openbaar Ministerie heeft de Kerncommissie Restorative Justice op donderdag 31 januari 2019 een presentatie gehouden over “Mediation in het Strafrecht” aan verschillende ketenpartners.

Mediation is een betekeningsvolle interventie die in een strafzaak kan worden ingezet om conflicten en de orde in de samenleving op een vreedzame manier te herstellen. Slachtoffer en verdachte hebben de mogelijkheid om door middel van bemiddeling afspraken te maken, hetgeen kan zorgen voor vermindering van angst bij slachtoffer, inzicht geven in elkaars handelen, betere verwerking, dialoog, herstel van de relatie en bevordert de zelfredzaamheid/eigen kracht van de burger.

Ook voor het strafproces heeft mediation voordelen: het kan recidive voorkomen en preventief werken. In beginsel lenen uiteenlopende soorten delicten zich voor mediation. Met name in een kleine gemeenschap als Curaçao, waar velen elkaar kennen en/of opnieuw tegenkomen waardoor een conflict blijvend van invloed kan zijn op onderlinge relaties tussen mensen, is mediation van groot belang. Criteria die in ieder geval gelden zijn, dat de verdachte zijn/haar aandeel erkent in het feit en positief staat tegenover de mogelijkheid van mediation.

In Nederland zijn in de afgelopen drie pilotjaren in zes arrondissementen 2294 keer een mediation traject gevolgd in strafzaken. Van de daadwerkelijk opgestarte zaken slaagde maar liefst 78%. Het betrof veelvoorkomende zaken van geweld (huiselijk geweld, uitgaansgeweld, gewone en zware mishandelingen) bedreigingen en berovingen op straat, maar ook zaken zoals een poging moord en een cybercrimezaak.

Het Openbaar Ministerie Curaçao ondersteunt mediation. Het betreft een manier om de samenleving veiliger en harmonieuzer te maken. Dat mediation zijn vruchten afwerpt is reeds gebleken. Zo hebben verdachte en de nabestaanden van een slachtoffer, die dodelijk door een kogel was getroffen, recentelijk middels mediation op een vreedzame manier de zaak kunnen afsluiten.

Indien u vragen heeft en/of nadere informatie wenst kunt u contact opnemen via e-mail: kcrjcuracao@gmail.com.

Bron: Openbaar Ministerie

Een Reactie op “OM | Mediation in het strafrecht

  1. Mediation is de strafrecht, hoe moeten we dat zien? Gangleden die met elkaar met een kop koffie om de tafel gaan zitten en beloven elkaar lief te hebben?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *