OM | Skimmer uit Roemenië veroordeeld tot 30 maanden cel

Skimmer uit Roemenië veroordeeld tot 30 maanden cel

Skimmer uit Roemenië veroordeeld tot 30 maanden cel

De in Colombia woonachtige Roemeen, D-A.P. (47 jaar) is maandag in Willemstad veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 2.650 gulden en15.000 US Dollars die hij als zekerheid heeft betaald, tot vervallen verklaard door het Gerecht.
De verdachte heeft volgens de politie meerdere malen met valse bankpassen geld bij geldmachines van lokale banken geld gepind van voor hem onbekende rekeninghouders.

De verdachte is daartoe speciaal naar Curaçao afgereisd aangezien, naar hij bij de politie heeft verklaard, de controle op vervalste bankpassen alhier niet optimaal is. Door zijn handelwijze heeft de verdachte volgens het Gerecht “ernstige inbreuk gemaakt op het vertrouwen van de consument en de acceptant in zowel het betaalnetwerk als de pinpas”.
Voor een bank leveren dergelijke feiten volgens de rechter een forse schadepost op, omdat zij de getroffen rekeninghouders gewoonlijk geheel of gedeeltelijk schadeloos stelt. Voor de rekeninghouders Ievert dit veel overlast en hinder op en zij lijden veelal zelf ook financiële schade als gevolg van dit soort opnames.
Het Gerecht is van oordeel dat de door de Officier van Justitie gevorderde gevangenisstraf van 24 maanden onvoldoende recht doet aan de aard en de ernst van de feiten. Alles afwegende kan volgens de rechter niet worden volstaan met een lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur. Daarnaast acht het Gerecht een geldboete ter hoogte van het door de verdachte bij de aangever Banco di Caribe opgenomen geldbedrag op zijn plaats.
De voorlopige hechtenis van de verdachte is geschorst onder de voorwaarde dat de verdachte zekerheid stelt van een bedrag van US$ 15.000,00. Aan deze voorwaarde heeft de verdachte voldaan. Aan de schorsing van de voorlopige hechtenis is voorts onder meer als voorwaarde verbonden dat de verdachte zich bereikbaar en beschikbaar voor de politie en justitie zal houden en dat hij aan deze instanties de gevraagde medewerking zal verlenen.

De dagvaarding is op 28 juli 2014 in persoon aan de verdachte uitgereikt. De verdachte is echter niet verschenen voor de behandeling van zijn strafzaak ter terechtzitting. Derhalve heeft de verdachte in elk gevallaatstgenoemde schorsingsvoorwaarde overtreden. De door de verdachte gestelde zekerheid tot een bedrag van US$ 15.000,- zal dan ook vervallen worden verklaard aan het Land Curaçao.
Het Gerecht heeft de man veroordeeld wegens deze feiten tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig (30) maanden; veroordeelt de verdachte verder tot betaling van een geldboete van 2.650 gulden en verklaart de door of namens de verdachte gestelde zekerheid tot een bedrag van US$ 15.000,- vervallen aan het Land Curaçao.

Bron: Openbaar Ministerie

2 Reacties op “OM | Skimmer uit Roemenië veroordeeld tot 30 maanden cel

  1. Abraham Mossel

    Hopende erop dat Gerrit de Raaf en Robby Dos Santos de zelfde OvJ en rechter krijgt die deze strafzaak hebben afgehandeld. Het zweet zal hen nu al tussen de billen staan.

  2. Waarom geen schikking? Te kleine vis?
    Wat zou de celstraf dan bij Bientu geweest zijn als er geen schikking
    overeengekomen zou zijn….? 30 jaar? Die schikking komt er! Mark my words! Ik ken mijn pappenheimers……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *