OM | Welkomstwoord Hoofdofficier Heiko de Jong conferentie “TopC – Tur Wowo Riba Bo”

Hoofdofficier Heiko de Jong

Welkomstwoord Hoofdofficier Heiko de Jong conferentie “TopC – Tur Wowo Riba Bo”

Welkomstwoord Hoofdofficier Heiko de Jong, ter gelegenheid van de conferentie “TopC – Tur Wowo Riba Bo”, 20 april 2016 te Curaçao.

Geachte aanwezigen,

De criminaliteit in ons land heeft zorgwekkende vormen aangenomen en heeft een remmend effect op onze nationale ontwikkeling. Het feit dat voor sommige jongeren op ons eiland misdaad kennelijk loont en dat diezelfde misdaad ze misschien ook wel gevangen houdt in een vicieuze cirkel is een buitengewoon trieste constatering.
Onze samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn effectieve interventies nodig die zichtbaar, die merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel.
Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Dit instrument is echter repressief van aard: per definitie ‘achteraf’ en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van strafrechtelijk ingrijpen alleen mogen dan ook niet te hoog zijn. Het strafrecht is niet in staat alle veiligheidsproblemen op te lossen.
Daarom moeten we het overleg en de samenwerking zoeken met partners om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Het Openbaar Ministerie Curaçao ziet daar voor zichzelf een aanjagende rol weggelegd.
De ambitie van het OM is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om dit te bereiken zullen we gezamenlijk een integrale aanpak moeten ontwikkelen. Het gaat om een gezamenlijk willen en handelen. Het motto van het OM luidt in 2016: “Union ta hasi forsa”. En dat is ook precies wat we willen bereiken met de Top C.
We willen in de drie pijler aanpak waar de Top-C voor staat, van repressie (straffen), zorg en voorkoming van nieuwe aanwas de balans aanbrengen van een integrale aanpak. Elke speler in de justitiële en zorg keten moet met wetenschap en met informatie van de andere partner zijn interventierepertoire kunnen inzetten. Vandaar: tur wowo ribo bo.
Anders gezegd is de sleutel tot een succesvolle integrale aanpak een optimale inzet e van de capaciteit, expertise, bevoegdheden en informatie van de partners. Dit veronderstelt een goede samenwerking en wederkerige relaties. Het vereist commitment met de doelen en ambities, inzet, energie, openheid en flexibiliteit van alle betrokken partners.
Essentieel is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen, urgentie en “wij”denken. Daar moeten we aandacht voor hebben.
Het OM stelt zich nadrukkelijk open voor de belangen van de partners en wil zich door hun prioriteiten en strategieën laten beïnvloeden.
En dat, dames en heren, is de kern van de Top C aanpak. Een persoonsgerichte aanpak aan de voorkant van het veiligheidsprobleem, met als doel minder recidive en daarmee een veiliger samenleving.
De top C aanpak bestaat nu 15 maanden. In die periode hebben we met zijn allen al het nodige bereikt. De sprekers op deze conferentie zullen dat vanuit hun eigen vakgebied, en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook kunnen beamen.
Maar we zijn er nog lang niet! De blijvende inzet van u allen is vereist om de top C aanpak te doen slagen. Daartoe zal die aanpak meer dan een programma moeten zijn, maar moet het een werkwijze, een methodiek, een manier van werken worden. Een manier van werken die – gelet op de ernst van de criminaliteit onder jongeren – het verschil moet gaan maken.
We komen van ver en we zijn pas net onderweg. Ik doe dan ook een appel op u allen om elkaar gedurende de uitvoering van de Top-C aanpak vast te blijven houden, union ta hasi forsa. Alleen door gezamenlijk gedeelde urgentie, vertrouwen en verantwoordelijkheid gaat dat ons lukken. Ik hoop dat iedereen dat na deze ochtend weer ten volle beseft.
Dank u wel.

Bron: Openbaar Ministerie

Een Reactie op “OM | Welkomstwoord Hoofdofficier Heiko de Jong conferentie “TopC – Tur Wowo Riba Bo”

  1. Hey Heiko, Union ta hasi forsa…….Dimas forsa ta crea burdugu !!!
    Zolang jij en je club maar met tegenzin legitieme klachten van de burgerij onderzoekt over het excessieve geweld, wederrechtelijk handelen en de veelal hufterige bejegening door de politie, zolang ook bij gebrek aan een onafhankelijke klachtenafhandeling, jouw buro klaar staat met sepots, kun je niet rekenen op een ruimhartig publieke support. Simpele repressie blijft dan je norm, kleine mini-Shon Ma’s houdt je, met tunnelvisie en harde hand de openbare handhavend en de ganse dag van iedereen “rèspèt” eisend. Giganteske silverback ego’s met Tonton Macoute-mentality. Bon sa kon sirbi, awo ta ken bo ke proteha?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *