OM | Zaak tegen voormalig minister Martina geseponeerd

Met sepotbrief Openbaar Ministerie

Belangenverstrengeling Steven Martina bij verzekeringsbedrijf bewezen en Veiligheidsdienst Curacao (VDC) had meer zorgvuldigheid moeten betrachten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. I.S. Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.

Eind 2017 werd er door meerdere personen aangifte gedaan tegen de heer Martina. Hij zou in strijd hebben gehandeld met de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (Landsverordening). Op 24 mei 2018 werd de Landsrecherche opdracht gegeven om een feitenonderzoek in te stellen. De resultaten van dit feitenonderzoek gaven aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te openen.

Dit opsporingsonderzoek van de Landsrecherche Curaçao is door de officier van justitie beoordeeld. Op basis hiervan is het OM tot de conclusie gekomen dat de bij het screeningsproces betrokken personen meer zorgvuldigheid hadden moeten betrachten bij de uitvoering van deze Landsverordening.

Het OM concludeert dat de heer Martina, in de Raad van Ministers, heeft deelgenomen aan besluitvorming over een conceptlandsverordening die het tarief van de verplichte WA-verzekering zou wijzigen. Omdat de heer Martina op dat moment ook aandelen bezat in een verzekeringsmaatschappij, had hij een zakelijk belang bij het te nemen besluit. Daarom had hij op grond van de Landsverordening Integriteit niet deel mogen nemen aan die besluitvorming. Nu dat toch is gebeurd, is er volgens het OM een strafbaar feit gepleegd.

De Staten van Curaçao hebben destijds met de Landsverordening integriteit beoogd elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Het onderzoek heeft zichtbaar gemaakt dat ten aanzien van de uitvoering van de Landsverordening niet altijd zorgvuldig is gehandeld.

Alles afwegend is het OM tot de conclusie gekomen dat het debat over de invulling van integriteitsnormen moet worden gevoerd in de Staten, in de Raad van Ministers en door politieke ambtsdragers.

Het OM acht het van belang om in deze (eerste) zaak op het gebied van de Landsverordening Integriteit, die relatief kort bestaat, ruimte te laten aan dat debat. Mede daarom is een vervolging bij de strafrechter op dit moment niet opportuun en is besloten de aangifte tegen de heer Martina voorwaardelijk te seponeren.

Bron: Openbaar Ministerie

Naschrift KKC

2019 05 23 – Openbara Ministerie Steven Martina Belangenverstrengeling Fatum Roger Bos Sepot by Black Lion on Scribd

6 Reacties op “OM | Zaak tegen voormalig minister Martina geseponeerd

 1. Drechi Pa Bosnan Tur

  Aan al de types zoals Kaat, Jan, Roy Rogers, Lone Rangers en Tonto’s, de Arendsogen, Hans, Bram Mossel, Henk, Brian S, Ericlapas etc etc die hier dagelijks uit hun darmen kotsen:

  Het gat van de deur is daar aan de noorkust, of hier in de haven als het jullie niet bevalt. Als jullie je boos maken, kunnen jullie morgen al ergens anders vertoeven waar het jullie wel bevalt.

  Zonder al de Menki’s, de Monken, Neyhsa’s, de moeder van Stephen, Eric Garcia, de Directrice van de CBCS, de Cova’s (zowel de vrouwelijke als de mannelijke manspersonen), de Mondi Monkeys, de Gerrit de Raven, KDNT en iedereen die verder jullie het leven zuur maakt. En vooral de Drechi’s 🙂 🙂
  Echt, doe jullie zelf een plezier en hoepel lekker op!!

 2. Het OM laat zien aan welke kant het staat. Er is een strafbaar feit begaan maar we seponeren de zaak toch maar. …. Volgens mij behoort het OM geen politiek te bedrijven. De wet geldt voor ons allemaal. Bovendien dient de rechter hierover te oordelen en niet het OM.
  Misschien veroordelen zonder strafmaatregel ok, maar seponeren door het OK nee.

 3. John Bash

  Martina kan gewoon terugkomen. Of het verstandig voor hem is, is een tweede. Koning van de MOU’s.
  Dit hele gedoe had voorkomen kunnen worden als de ministerraad had besloten dat Martina in dit specifieke geval geen stem zou mogen hebben en niet bij de besluitvorming betrokken mocht zijn.
  Volgens mij heeft Martina kort na de aangifte zijn aandelen in een stichting ondergebracht.
  Nu moet er idd een volwassen politiek debat volgen, waarin Martina en Rhuggenaat vrantwoording afleggen.

 4. Al dat gedoe met de niet integere Neysa Isenia is dus voor niets geweest.

  Bon bini bek, Steven.

 5. Curacao Revisited

  Ik kan het niet meer volgen: of je bent integer of je bent het niet. Martina heeft een strafbaar feit gepleegd waarmee hij niet meer in aanmerking komt voor deze publieke functie.

 6. Shonfefe

  Het lijkt mij een correcte beslissing van het O.M. Nu is het aan de politiek om te bewijzen of men volwassen genoeg is om hierover een zakelijke debat te voeren.ik persoonlijk denk dat het grootste gedeelte van ons parlement uit idioten en criminelen bestaat dus mijn verwachting is zeer laag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *