Omega College eist subsidie

Omega collegeWILLEMSTAD — Vanmiddag heeft de behandeling van de bodemprocedure van Stichting Fundashon Edukashonal Omega Kòrsou (Omega College) tegen de overheid plaatsgevonden.
De school eist een subsidie van de overheid, en dus ook gratis onderwijs voor haar leerlingen.

Advertentie

De behandeling vond om twee uur plaats. De school wordt juridisch bijgestaan door Michael Bonapart en Danielle Suares.
Eerder wees de rechter een voorlopige voorziening, waaronder het verstrekken van een voorschot van 1,8 miljoen gulden, af.
Volgens de regering voldoet de school nog niet aan de vereiste voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.
Als reden hiervoor wordt onder andere in de Ministeriële Beschikking genoemd dat het aantal leerlingen te gering is en het docentenkorps sterk afwijkt van de vereisten die aan de bevoegdheden van docenten worden gesteld.
Ook is de antroposofische grondslag van de school hier niet maatschappelijk geïnstitutionaliseerd als levensovertuiging.

Volgens de Landsverordening voortgezet onderwijs kan een school in aanmerking komen voor subsidie, indien er sprake is van voldoende behoefte aan die school.
De overheid houdt hierbij rekening met getalscriteria, oftewel het aantal leerlingen dat een school op een bepaald niveau in een vastgesteld aantal jaren moet hebben.
Binnen de eerste periode van zes jaar moet een vwo-school 450 leerlingen hebben, een havo-school 375 leerlingen binnen vijf jaar en een vsbo-school moet 300 leerlingen hebben binnen de eerste periode van vier jaar.

Daarnaast moet de school een goedgekeurde jaarrekening indienen, alsmede een prognose die onder andere inzicht geeft in het te verwachten aantal leerlingen voor elk jaar van het tijdvak waarop de prognose betrekking heeft.
De prognose moet ook gebaseerd zijn op statische gegevens over een tijdvak van tien jaar en moet de berekeningen vermelden die tot de uitkomsten hebben geleid.

Het Omega College dat in dit geval een vwo-, havo- en vsbo-opleiding biedt doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel, gezien Skol Humanista en Scons wel door de regering worden bekostigd, terwijl deze scholen niet aan alle vereisten voldoen.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *