Onderhandelingen Colon gaande

Willemstad – De onderhandelingen tussen Real Plantation Investment nv (winkelcentrum Colon) van directeur Lionel Freitas Franca en de overheid zijn nog gaande.

Advertentie

Het pompstation aan de Hamelbergweg, op het terrein van winkelcentrum Colon. FOTO ARCHIEF

Het pompstation aan de Hamelbergweg, op het terrein van winkelcentrum Colon. FOTO ARCHIEF

De eerder genoemde datum van 9 december in de koopoptieovereenkomst is verschoven naar januari, zo is uit betrouwbare bron vernomen.
De optie van het gehele perceel is gewaardeerd op een maximumbedrag van 18,5 miljoen gulden.
Als de overheid de koopoptie niet uitoefent, dan is de overheid een bedrag van 300.000 gulden verschuldigd aan Real Plantation Investment, waarna koper en verkoper niets meer van elkaar te vorderen hebben, zo staat in de koopoptieovereenkomst.
Er is door de regering op 1 november een brief gestuurd naar Freitas waarin staat dat het Land akkoord gaat met de betaling van deze 300.000 gulden bij het niet inroepen van de koopoptie.
Statenlid Omayra Leeflang (onafhankelijk) bracht onlangs in de Staten naar voren dat het vreemd is dat op 4 november, terwijl de regering al een akkoord gestuurd heeft aan Freitas, een advies gegeven wordt door het ministerie van Financiën aan de minister dat het geld beschikbaar zou zijn nadat de tweede suppletoire begroting 2013 door de Staten is goedgekeurd, want hierin is een bedrag opgenomen voor het project van het nieuwe ziekenhuis.
Maar, zo staat volgens Leeflang in het advies, gelet op het spoedeisende karakter kan de Raad van Ministers (RvM) via de comptabiliteitswetgeving het bedrag wel goedkeuren vooruitlopend op de Statenbehandeling.
Op het 23.000 vierkante meter grote terrein bevindt zich niet alleen het winkelcentrum, maar er staan ook appartementen en een pompstation.
Mocht er overeenstemming bereikt worden, dan zal de afbraak in fases verlopen en zullen de appartementen het eerst ontruimd worden.
Het is nog onduidelijk hoe het verdere verloop is van de onderhandelingen ten aanzien van de verschillende andere gebouwen aan de Hamelbergweg en het parkeerterrein van het Sehos, dat Amparo dos Santos claimt als zijnde zijn bezit.
Het is een weg van de grote hobbels die de regering moet nemen om de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) te realiseren.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *