Onderwijs in revisie

Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voor een betere aansluiting

Willemstad – De regering wil een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) instellen voor een betere aansluiting van het secundair beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Daniel HodgeDat zei premier Daniel Hodge gisteren in zijn regeringsverklaring in de Staten.
Hij kondigde een algehele ‘revisie’ aan van de onderwijswetgeving. A
lle wetten die nooit officieel van kracht werden of niet werden uitgewerkt of die er alleen nog in ontwerpfase liggen, worden onder de loep genomen.
Het beroepsonderwijs krijgt daarbij speciale aandacht.
Het vsbo, voorbereidend secundair beroepsonderwijs, als voorloper op het sbo, wordt onder handen genomen in de zin dat met name de ‘kadergerichte en beroepsgerichte leerwegen’ (PKL en PBL) veel praktischer moeten worden.
En in het kader van een betere aansluiting van dit sbo op de lokale arbeidsmarkt zal de ROA worden opgericht en zal nader bepaald worden wat de eindtermen dienen te zijn waar een leerling aan moet voldoen bij afsluiting van zijn opleiding.
Voor wat betreft havo en vwo is het belangrijk, vervolgde minister-president Hodge, dat een samenwerkingprotocol met Nederland wordt getekend om ervan verzekerd te zijn dat de diploma’s van Curaçao ook in Nederland worden geaccepteerd.

,,Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, zal de inspectie worden versterkt met mankracht en materiaal”

, aldus belooft de regeringsverklaring.
Op het terrein van het onderwijspersoneel zal worden gewerkt aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en dat medewerkers van de Leerplichtbrigade ook in overheidsdienst komen.
Een werkgroep zal zich bezighouden met wetenschappelijk onderwijs, dus op het niveau van de universiteit.
Er dient een wetenschapsbeleid te komen.
De universiteit UNA op Curaçao speelt hierin een voorname rol.
De transitieregering Hodge met experts als ministers, die in principe zes maanden aanzit, wordt politiek gesteund door de coalitie PS/PAIS/PNP/ Statenlid Glenn Sulvaran, en werkt op basis van een regeerakkoord van deze partijen dat medio december werd ondertekend.

In de regeringsverklaring ook aandacht voor het simuleren van deelname van landskinderen (‘yunan di tera’), met name jongeren, aan het arbeidsproces.
In dit kader worden bestaande studies in kaart gebracht en geanalyseerd om de aanbevelingen op effectiviteit te meten en beoordelen.
Er komen trainingscursussen en korte programma’s van om-, her- en bijscholing voor met name degenen die al voor langer niet werken.
Programma’s die hun bestaansrecht hebben bewezen zullen worden voortgezet. In de regeringsverklaring overigens geen woord over de 80/20-regeling, waarbij wat betreft regeringspartij Pueblo Soberano 80 procent van de werknemers van eigen bodem zouden moeten zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *