Onderwijs niet begroot

RvA: Valse verwachtingen over gratis onderwijs gewekt

Willemstad – Het beleid van de Curaçaose regering voor wat betreft het gratis onderwijs en de financiering daarvan worden in de toelichting op de ontwerpbegroting 2013 niet nader uitgewerkt.

Dat schrijft de Raad van Advies (RvA) in zijn commentaar op de begroting 2013 die onlangs door het interim-kabinet Betrian is aangeboden aan de Staten – en waarover overigens pas op 7 januari voor het eerst in de Centrale Commissie van het parlement over wordt vergaderd, zoals deze krant gisteren berichtte – maar die werd voorbereid, opgesteld en aangeboden door de vorige regering Schotte (MFK/ PS/MAN).

,,In de ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenbegroting zijn ook geen gelden gereserveerd ter dekking van de kosten verbonden aan het gratis onderwijs.”

De RvA gaat uitvoerig in op het politiek controversiële gratis of vrij onderwijs.
Controversieel, want het was iets dat er door Pueblo Soberano werd doorgedrukt maar waar geen gelden voor waren en uiteindelijk werd betaald uit reserves van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK).

De regering Schotte heeft in 2012 ruim 17 miljoen gulden aangewend om dit zogenaamde gratis onderwijs te bekostigen.
Voor 2013 blijkt echter niets geregeld.
In de Algemene Beschouwingen van de ontwerpbegroting staat ‘dat de mogelijkheden voor het gratis onderwijs in 2013 verkend zullen worden’.
De RvA concludeert aan de hand daarvan dat er vooralsnog geen structurele aanpak van dit door de regering al in 2012 geïnitieerde beleid is.

,,De Raad had, gezien de wens van de regering om het onderwijs structureel te financieren, minimaal verwacht dat er een beleid met bijbehorende planning vertaald zou worden in de ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenbegroting en dat voor 2013 een additionele bijdrage
in de fondsen van de Fundashon Inovashon den Enseñansa (FIdE) en de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) ten behoeve van het financieren van het onderwijs zou komen.”

De RvA adviseert de regering in de Algemene Beschouwingen aan te geven hoe het bovenstaande in de ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenbegroting wordt opgevangen ‘om aan de door de regering opgewekte verwachtingen in de samenleving te voldoen’.
De Raad stelt dat vaak uit de Memorie van Toelichting niet kan worden geconcludeerd welke activiteiten zullen worden verricht om de beleidsdoelen te realiseren.

In de Algemene Beschouwingen staat bijvoorbeeld dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport als missie heeft ‘het waarborgen van voorzieningen zodat elke inwoner van Curaçao zich ten volle kan ontwikkelen en kan uitgroeien tot een volwaardig persoon’.
Bij genoemd ministerie wordt echter geen inzicht gegeven in de verdere verbetering van de toegankelijkheid tot het onderwijs, bijvoorbeeld voor wat betreft het door de regering geïnitieerde traject van het gratis onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *