Onderwijsminister trekt maatregelen bezuiniging in

Irene Dick

Onderwijsminister trekt maatregelen bezuiniging in

WILLEMSTAD — De aangekondigde bezuinigingen in het onderwijs zijn van tafel. In de ministerraad van gisteren is besloten de maatregelen in te trekken.

De ministerraad is tot de conclusie gekomen dat de bezuinigingen grote impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. De maatregelen betroffen korting op het aantal uren voor de leerlingbegeleiding en de mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau binnen het secundair beroeps onderwijs (sbo), het zogenaamde ‘stapelen’. De aankondiging van de minister, vorige maand, leidde tot veel verontwaardiging bij leerlingen, leraren en ouders. Minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), vergaderde vorige week met de schoolbesturen en verzocht hen met concrete cijfers te komen die de negatieve impact moesten aantonen van de maatregelen.

Voor de invoering van het gratis onderwijs, stelt minister Dick, heeft dit geen enkele gevolg. “In de begroting was en is geld voor de lange termijn gereserveerd voor de bekostiging van het gratis onderwijs.”

De minister zal wel steeds in gesprek blijven met onderwijspartners en belanghebbenden over de uitvoering van het traject van het gratis onderwijs.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *