Onderzoek aantallen ‘illegale’ leerlingen

Minister vraagt schoolbesturen ook de namen

Willemstad – Minister Rubia Bitorina van Onderwijs, als bewindsvrouw aangesteld door Pueblo Soberano (PS), gaat het aantal ‘ongedocumenteerde’ leerlingen in het Curaçaose onderwijs in kaart brengen.

Daartoe heeft zij de medewerking verzocht van alle directeuren en diensthoofden van de verschillende schoolbesturen.
De medewerking bestaat uit het verschaffen van informatie.
In een brief namens de minister vraag secretaris-generaal (SG) Sophia van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) om het aantal leerlingen in het bestand van de schoolbesturen dat ongedocumenteerd is/was tijdens de schooljaren 2010-2011, 2011-2012 en het lopende schooljaar 2012-2013.
Dit dient dan opgesplitst per onderwijstype te gebeuren.

Ook wil het ministerie het aantal ongedocumenteerde leerlingen dat in genoemde schooljaren eindexamen heeft gedaan of nog zal afleggen.
De hoogste ambtenaar van Onderwijs vraagt namens minister Bitorina tevens de namen van deze ongedocumenteerde scholieren die examen deden.
Tot slot verzoekt het ministerie van OWCS het aantal leerlingen dat niet op Curaçao is geboren opgesplitst per onderwijstype.
Dit gebeurt ‘naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen betreffende ongedocumenteerde leerlingen in het Curaçaose onderwijs’, schrijft SG Sophia in de brief aan de directeuren en diensthoofden.
Een kopie van de brief van de secretarisgeneraal ging ook naar alle sectordirecteuren van het ministerie van OWCS en de kabinetsleden.
Onlangs verschenen er krantenberichten dat het om aanzienlijke hoeveelheden ‘illegale’ schoolgaande kinderen zou gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *