Onduidelijkheid over Hoofdstembureau

Dat Curaçao organisatorisch nog niet klaar is voor verkiezingen, is gisteren duidelijk geworden. De status van het Hoofdstembureau, dat belast is met het organiseren van verkiezingen, is onbekend. De minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Carlos Trinidad (PS), zei dat hij een speciale commissie in het leven heeft geroepen om te inventariseren wat er allemaal moet gebeuren om de verkiezingen te organiseren.
Toen Curaçao nog onderdeel uitmaakte van de Nederlandse Antillen was de gezaghebber voorzitter van het Hoofdstembureau.
Onder voormalig minister van BPD Carlos Monk (PS) werd een speciale commissie in het leven geroepen om met een advies te komen over de manier waarop een onafhankelijk Hoofdstembureau opgericht moet worden. Of deze commissie ooit met een advies is gekomen is onbekend.
Waarnemend hoofd van het Hoofdstembureau is het hoofd van het Bevolkingsregister, ook wel Kranshi genoemd in de volksmond. Maar sinds Harold Daal als hoofd is weggestuurd is er geen nieuw hoofd benoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *