OneNet-problemen nog steeds niet verholpen

UTS-NUTSWILLEMSTAD — Ondanks de garantie van twee dagen terug van moederbedrijf UTS, dat internetverkeer via OneNet weer normaal zou functioneren, hebben tal van abonnees nog steeds te kampen met problemen om mail te verzenden en te ontvangen.
Deze problemen variëren van mails die niet verzonden kunnen worden tot mails die pas na 24 uur bij OneNet binnenkomen.

Het probleem met OneNet ontstond op 25 februari toen een van de hardware- servers van OneNet met een crash te maken kreeg.
Hierdoor konden abonnees dagenlang geen mails verzenden of ontvangen.
Het duurde lang voordat het probleem kon worden opgelost.
Hierna volgde een nieuw probleem, dat ertoe leidde dat berichten verzonden vanuit OneNet niet verstuurd konden worden.

Dit, omdat OneNet tijdelijk op een zwarte lijst van mail-servers van Gmail, Hotmail en live.com kwam te staan.
Aanleiding hiervoor was dat vanuit de servers van OneNet in een keer zoveel mail werd verstuurd, dat dit door de andere mailbedrijven als spam werd gezien.
Dit probleem zou volgens een persbericht van UTS van gisteren ook opgelost moeten zijn. Maar nog steeds klagen abonnees over mails die na verzending direct terug worden gestuurd, of over lange wachttijden, in sommige gevallen soms zelfs tot 24 uur, voordat mails binnenkomen.
In het persbericht meldt UTS dat het bedrijf inmiddels alle binnenkomende spam grotendeels heeft weten te blokkeren en de controle voor uitgaande spam via haar systemen extra heeft aangescherpt.
Hierdoor heeft UTS het spam-verkeer drastisch kunnen verminderen.

“We hebben ook drastische maatregelingen moeten nemen bij een viertal gebruikers, omdat zij 75 procent van het totale spam-verkeer genereerden, met alle gevolgen van dien voor onze andere gebruikers.
Deze vier gebruikers hebben we afgezonderd in ons netwerk en de toegang tot onze mailsystemen ontnomen.
Door deze maatregelen en verbeteringsacties, zijn we inmiddels bij de meeste providers van hun blacklist verwijderd en loopt mailverkeer naar deze providers weer zoals gewenst.
Helaas is dat nog niet het geval bij alle providers, maar dat is een kwestie van tijd.
We doen ons uiterste best om deze situatie met spoed en met voorrang te verhelpen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *