Ongelijke en monopolistische rechtsbedeling in aantocht

OP CURAÇAO is de Orde van Advocaten bezig met de voorbereiding van een wet die het voor de gemiddelde burger op Curaçao onmogelijk maakt om anders dan bijgestaan door een advocaat met ‘equal arms’ een procedure te voeren.

Wat is het geval? Tot op heden kunnen burgers en bedrijven zelf een proces voeren of zich daarbij laten bijstaan door een advocaat of procesgemachtigde.
In de nieuwe wet wordt dat onmogelijk gemaakt.
Men kan dan als men niet zelf wil procederen niets anders doen dan een (dure) advocaat in de arm nemen.
Procederen met een veelal veel minder dure procesgemachtigde is dan niet meer mogelijk. Achterliggende motivering is onder andere dat daardoor de kwaliteit van de rechtsgang omhoog gaat.

Dit argument is onzin omdat de niet-geschoolde burger of het bedrijf dat zelf wil procederen natuurlijk ook niet de kwaliteit van de rechtsgang kan verbeteren (evenmin trouwens als een aantal advocaten).
De voorgestelde wet geeft advocaten een monopoliepositie en in een land als Curaçao waar men niet snel een rechtsbijstandverzekering zal afsluiten wordt de gang naar de rechter, hoewel formeel nog mogelijk als men het zelf wil doen, in feite onmogelijk, althans zeer ongelijk als de tegenpartij optreedt met zijn advocaat.
In Nederland kent men ook het systeem van verplichte procesvertegenwoordiging middels een advocaat.
Procederen is daar niet te betalen en enkel mogelijk indien men goed verzekerd is voorrechtsbijstand.
Curaçao en wettenmakers op Curaçao en politici ‘let op Uw saeck’.
Deze wet is niet in het belang van de bevolking en rechtszoekenden, maar enkel in het belang van het advocatengilde.

MR ROBERT J. BOS (oud-advocaat/procesgemachtigde/ kandidaat-notaris/belastingadviseur)
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *