AD | Onjuiste beweringen door KFO

Emsley TrompWillemstad – In verband met de rectificatie-eis van Emsley Tromp, zou bijna worden vergeten waar het gewraakte persbericht van KFO van 21 oktober 2013 zoals verspreid onder bepaalde media over ging.

Dit komt door de nieuwe uitlatingen in de pleitnota’s van de advocaten Chester Peterson en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran namens en zelf bestuursleden van de stichting Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO).
Hieronder de volgens Tromp en zijn raadslieden Luigi Virginia en Robert Bottse ‘onjuiste, althans zonder feitelijke onderbouwing, gedane beweringen’ over Tromp in het persbericht:

1. Dit heeft reeds geresulteerd in de hardnekkige weigering door het Openbaar Ministerie op Curaçao om onderzoek naar en vervolging in te stellen van deze criminele handelingen door de controversiële president van de directie van de Centrale Bank van Curaçao, Emsley Dionisio Tromp, alhoewel er sterke aanwijzingen zijn dat hij zich schuldíg heeft gemaakt aan corruptieve handelingen, waaronder met betrekking tot zijn pensioen en de onderhandelingen inzake Hotel Renaissance.

2. Nu zijn er sterke aanwijzingen dat deze president zijn functie heeft misbruikt en ervoor heeft gezorgd dat de Centrale Bank publieke middelen heeft aangewend teneinde de uitkomst van het referendum van 2009 te beïnvloeden.

3. (…) de Centrale Bank, onder leiding van de figuur Tromp, heeft publiek geld gestopt in de keuze voor optie ‘Ja’ met Nederland (denk eens in: de koloniale machthebber) welke optie door de politieke machthebbers werd gepropageerd.

4. Nu blijkt dat de regering van destijds en de president van de Centrale Bank malversaties hebben gepleegd met geld van de Centrale Bank ten behoeve van de financiering van de vuile en criminele campagne om op die wijze te bewerkstelligen dat de optie ‘Ja’ een zeer kleine winstmarge zou behalen bij het referendum van 2009.

5. Bij de controle door de Rekenkamer van Curaçao van de jaarrekening 2009 van de Nederlandse Antillen, waarvoor de minister van Financiën van de Nederlandse Antillen destijds verantwoordelijk was, is gebleken dat de president van de Centrale Bank meer dan 8 miljoen gulden heeft gepompt in de inspanningen van het ‘Ja’-kamp om Curaçao nog meer in de greep te laten geraken van het Nederlands kolonialisme.

6. Wij bestrijden de rechtsgeldigheid van het resultaat van het referendum van 2009, dat de vrucht is van corruptieve handelingen en dat door dezelfde set teken (‘karpatanan’) van altijd in elkaar is gezet met als enig doel om zoveel mogelijk publieke gelden te pakken om zo hun positie te verstevigen of om zichzelf en hun consorten in het kwade te verrijken. Volgens zijn raadsheren Virginia en Bottse wordt Tromp door KFO in het persbericht en in de publicaties die in de dagbladen (Èxtra, Vigilante en Antilliaans Dagblad) zijn verschenen nadrukkelijk in verband gebracht met corruptie, criminele handelingen en betrokkenheid bij financiële malversaties met publieke middelen.

,,Daarbij zijn letterlijk de volgende termen en terminologie gebruikt: ‘akto korupto, malusa funshon, malversa plaka, finansia kampaña sushi i tambe kriminal, ku ta frutanan di aktonan di korupshon, orkestra pa mesun set di karpatanan di semper ku nan uniko meta ta pa kue mas tantu sen publiko posibel pa asina fortifika nan posishon of enrikese nan mes i nan sosionan den maldat’.”

Meer beschuldigingen aan adres van Tromp
Tromp wordt er door KFO tevens van beschuldigd geld van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), ruim 8 miljoen gulden, te hebben aangewend voor de financiering van het zogenaamde ‘Ja’-kamp, voorafgaand aan het referendum van 2009.

Virginia en Bottse daarover: ,,Het in het persbericht en tevens in de dagbladen aangehaalde rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2009 biedt geen enkele steun voor de conclusíe dat Tromp ruim 8 miljoen gulden van de Centrale Bank heeft aangewend ter financiering van het zogenaamde ‘Ja’-kamp voorafgaand aan het referendum van 2009.”

Op 4 november heeft Tromp in een brief aan KFO om rectificatie verzocht.

,,Het rectificatieverzoek van Tromp werd echter, zonder juridisch gezien relevante motivering, afgewezen,” aldus Virginia en Bottse.

,,Saillant detail is overigens dat de afwijzende reactie van het bestuur van KFO werd ingeleid met een stortvloed van nog meer onjuiste beschuldigingen aan het adres van Tromp. Het heeft er alle schijn van dat KFO opzettelijk probeert de reputatie van Tromp nog meer te beschadigen.”

KFO stelt dat er reeds eerder identieke publicaties over Tromp in de media zijn verschenen.
Naar nu blijkt zijn woensdagmiddag op de valreep door KFO een veertiental publicaties ingebracht, die hier kennelijk het bewijs van moet vormen.

Viginia en Bottse: ,,Met andere woorden: de reputatie van Tromp was al enigszins beschadigd. De stellige en zonder voorbehoud gedane beschuldiging van corruptie maakt Tromp echter voor het eerst mee.”

Bron: Antiliaans Dagblad
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *