Ontbrekend beleid grootste knelpunt Soaw

Conceptrapport Soab

  rapportWILLEMSTAD — Het noodzakelijke beleid voor de sectoren Arbeid, Sociale Ontwikkeling en Familie & Jeugd van het ministerie van Soaw ontbreekt vaak. De beleidsorganisatie is de afgelopen drie jaar voornamelijk bezig geweest met het aanbrengen van structuur en cohesie en het upgraden van de beleidsorganisatie. Dat blijkt uit het conceptrapport van overheidsaccountantsbureau Soab naar de naleving van de wet- en regelgeving ondersteunende afdelingen en sectoren binnen het ministerie van Soaw.

Advertentie

Hoewel de nodige beleidsstukken zijn opgesteld, is dit door het uitblijven van de formalisering, niet altijd bekend bij de rest van de organisatie.
Ook is er in het verleden sprake geweest van een verwachtingskloof tussen de beleidsorganisatie en de sectoren, vanwege gebrek aan structureel overleg.
Hoewel de beleidsorganisatie in 2010 was opgericht, verkeerde deze in 2012 nog steeds in een ontwikkel- en implementatiefase.
Zo is de afdeling onderbezet en schort het aan ervaren beleidsschrijvers.
Beleidsmedewerkers zouden van de overheid cursussen krijgen die echter nooit zijn gerealiseerd. Het ministerie van Soaw heeft in haar ruim driejarig bestaan diverse ministers gekend.
De aansturing van het managementteam door de diverse ministers werd als wisselend ervaren. Uit de interviews bleek dat de intensiteit van de participatie verschilde per minister, waarbij de participatie van de voorlaatste minister, Sherwin Josepha (PS), in 2013 stopte na een aantal weken.
Onder Josepha werd het gehele managementteam eerder dit jaar naar huis gestuurd en werd het Soab-onderzoek afgekondigd.
Volgens Jospeha was er sprake van een politieke boycot door het topkader.
Een groot knelpunt bij de opstart van het ministerie lag in de plaatsing van functionarissen die niet adequaat is gebeurd, met als gevolg dat de bezetting van de sectoren niet evenredig was en niet conform de formatieaantallen van het businessplan.
Het versturen van de plaatsingsbrieven bleek eerst in juni 2012 helemaal afgerond te zijn.
Echter toen bleek tevens dat niet iedereen op de juiste positie was geplaatst, rekening houdend met zijn of haar voorgaande functie en expertise.
Een andere uitdaging waar het interim-managementteam mee te maken had, was om te gaan met cultuurverschillen en afwijkende werkwijzen tussen de ambtenaren van de voormalige eilands- en landsdiensten.

Soab adviseert de processen van de sectoren aan te passen ter optimalisatie van de interne beheersing.
Ook de jaarplannen voor 2013 moeten nog worden geaccordeerd, zodat deze een formeel karakter hebben en er verantwoording kan worden afgelegd inzake de gerealiseerde taken per sector.
Zo kunnen de resultaten beter gemonitord worden op basis van het SMART-principe.
Verder adviseert Soab dat de rapportagetermijnen en de communicatiestructuren zoals in het businessplan zijn opgenomen in acht worden genomen en dat erop wordt toegezien dat deze worden nageleefd.
Met een optimale verantwoording en communicatie kan de secretaris-generaal of de minister in geval van afwijking van de wet- en regelgeving en interne doelen, richtlijnen en procedures tijdig bijsturen.
Ook het proces voor tewerkstellingsvergunningen moet worden verbeterd.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *