Ontevreden PNP’ers hekelen voordracht Balborda

pnpWILLEMSTAD — Een groep ontevreden PNP-leden is niet te spreken over de manier waarop het bestuur en de politiek leider van de groene partij, Humphrey Davelaar, zijn omgesprongen met de voordracht van huidig demissionair minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) als nieuwe minister in het nog aan te treden politiek kabinet.
Volgens de ontevreden leden hebben bestuur en Davelaar tegen bestaande regels en statuten van de partij gehandeld.

In een brief van 16 april stellen de ontevreden leden, waaronder Helga Mensing, Yudeska Susana, Xiandra Rojer en Suzy Ròmer, dat de PNP-leiding niet transparant heeft gehandeld bij de voordracht van Balborda.
Zo zou Davelaar tot twee keer toe hebben aangegeven dat Balborda in het nieuwe kabinet terug zal keren, zonder dat dit met de Algemene Ledenvergadering is besproken.
Dit nadat de PNP-leiding in december vorig jaar had aangegeven een ‘transparant traject’ te zullen bewandelen om te komen tot participatie van de PNP in een politiek kabinet.
In dit kader hadden enkele leden een algemene ledenvergadering aangevraagd voor 27 maart met als onderwerp ‘de keuze van een PNP-minister in een politiek kabinet’.

Het duurde tot 8 april voor de leden een oproep kregen voor een algemene ledenvergadering op 11 april, met als onderwerp: ‘het doorlopen proces om te komen tot een PNP-minister in het politiek kabinet’.
Volgens de leden bevat de oproep voor de vergadering tal van overtredingen van interne regels en statuten van de partij.
In een brief van 9 april werd het bestuur hiervan op de hoogte gebracht.
De overtredingen gaan onder meer over het feit dat zonder overleg het aangevraagde agendapunt is aangepast, ook zou de oproep niet tijdig zijn verstuurd, terwijl er in de oproep niets wordt vermeld over het vereiste quorum voor de aangevraagde vergadering.
In de brief wordt het bestuur gevraagd om de geconstateerde fouten te rectificeren en een oproep de deur te doen uitgaan met het door de leden aangevraagde agendapunt.

Op 10 april volgt er een brief van het PNP-bestuur waarin wordt gesteld dat de algemene vergadering voorlopig is uitgesteld tot na het PNP-congres van 19 en 20 april.
Als argument hiervoor werd aangegeven dat het bestuur meer tijd nodig had om aan de interne regels en voorschriften van de PNP te voldoen.
De ontevreden leden accepteren deze gang van zaken echter niet.
Zij wijzen erop dat het bestuur wederom tegen de statuten van de partij heeft gehandeld, omdat een vergadering die door minimaal vijftien leden is opgeroepen, binnen veertien dagen doorgang moet vinden.
Ook beschuldigen zij het bestuur ervan niet volgens het Burgerlijk Wetboek en statuten van de partij te handelen, door zonder ruggespraak met de algemene ledenvergadering van de partij aan te geven dat Balborda minister zal blijven in het politiek kabinet.
Zij eisten daarom ook een spoedvergadering over deze zaak.

In een reactie stelt politiek leider Davelaar niet inhoudelijk op de brief te kunnen ingaan.

“Het is gericht aan het bestuur. Vijftien leden hebben een algemene ledenvergadering aangevraagd.
Het is nu aan het bestuur om de gevraagde vergadering op te roepen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *