Ontslag Gumbs achter gesloten deuren behandeld

Partijen opnieuw om de tafel

VDC Hoofd Edsel Gumbs heeft alle 4 rechtszaken gewonnen

VDC Hoofd Edsel Gumbs blijft strijden tegen zijn ontslag, partijen zijn weer om de tafel

WILLEMSTAD — De zaak die voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) Edsel Gumbs tegen de overheid heeft aangespannen om zijn ontslag terug te draaien, werd gisterochtend achter gesloten deuren behandeld. Hierdoor is niet duidelijk wat er precies naar voren is gekomen, maar de Amigoe weet inmiddels wel dat de partijen weer om de tafel zitten.

Ervaring leert dat dit niet nieuw is. De civiele rechters geven de partijen regelmatig de mogelijkheid om buiten de rechtszaal tot elkaar te komen, en indien dat niet lukt neemt de rechter zelf een beslissing.

Dit geldt dus nu ook voor de zaak Gumbs. De partijen gaan proberen om een compromis te sluiten. Zoals bekend werd Gumbs door een vertrouwensbreuk van zijn taak ontheven. Die beslissing werd door het kabinet-Schotte genomen en sinds 2011 heeft Gumbs hiertegen diverse bezwaarschriften ingediend bij het Gerecht Ambtenarenzaken. Die zijn inmiddels behandeld tijdens verschillende zittingen en zijn afgelopen mei bijna allemaal ongegrond verklaard. Ook Gumbs’ verzoek voor materiële en immateriële schadevergoeding werd afgewezen.

Nu er al een beslissing is over de bezwaarschriften van het voormalige VDC-hoofd wordt het ontslag zelf behandeld. Gumbs meent dat de motivering voor zijn ontslag volstrekt onjuist en ondeugdelijk is en dat de toenmalige minister van Algemene Zaken, Gerrit Schotte (MFK), tevens in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld.

Het Gerecht heeft echter inmiddels al besloten dat hij dit niet heeft aangetoond. Verder werd Gumbs conform artikel 49 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA) met onmiddellijke ingang – onder de verantwoordelijkheid van de Justitie-minister – belast met de reorganisatiewerkzaamheden bij de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). Dat wilde hij echter niet.

Maar volgens het vonnis van de rechter van afgelopen mei was er op grond van de bijzondere eigenschappen waarover het VDC-hoofd dient te beschikken, geen gelijkwaardige andere ambtelijke functie voor Gumbs beschikbaar op het eiland.

Bron: Amigoe
Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *