Ontslag leden RvC UTS afgewezen

SBTNOWillemstad – De regering heeft de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) verzocht twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van United Telecomunication Serivces (UTS) te mogen ontslaan. De adviseur SBTNO heeft hier zwaarwegende bezwaren tegen.

Voornaamste reden van SBTNO: de minister, Earl Balborda (PNP), heeft geen onderliggende stukken geleverd om zijn grieven luister bij te zetten.
Bovendien zijn de twee leden waarover het gaat niet gehoord.
Reden voor Balborda om de twee te ontslaan is dat zij niet volgens het aftreedrooster zelfstandig afgetreden zijn en bovendien staat het tweetal de goedkeuring van de jaarrekening door de overheid als aandeelhouder in de weg.
Om dit te kunnen doen moet de jaarrekening ook eerst goedgekeurd zijn door het ministerie van Financiën en de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).

De minister motiveert: ,,Pas wanneer deze adviezen positief zijn, zal de regering, op grond van beginselen van behoorlijk bestuur, een beslissing kunnen nemen over de jaarrekening. Op dit moment wordt het moment van aftreden van de genoemde heren telkens uitgesteld, omdat UTS niet meewerkt aan het aanleveren van informatie. Indien het normale tijdspad in acht zou zijn genomen, zou de jaarvergadering al in augustus hebben kunnen plaatsvinden. Het voorgaande is niet aanvaardbaar. Om deze reden wordt verzocht om, vooruitlopend op de jaarvergadering, betrokkenen te mogen ontslaan als commissaris van UTS.”

SBTNO constateert dat er een rooster van aftreden is vastgesteld voor de RvC waarin gesteld wordt dat de twee leden van de RvC aftreden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van het boekjaar 2012.
Maar, zo oordeelt SBTNO verder:

,,Deze AVA heeft nog niet plaatsgevonden waardoor er in beginsel geen sprake kan zijn van aftreden dan wel eindigen van hun zittingsperiode.
Uit de door de minister aangeleverde stukken is niet gebleken dat de betreffende leden bewust niet meewerken aan het afhandelen van de stukken opdat de jaarlijkse AVA al dan niet kan plaatsvinden. Niet is gebleken dat het uitblijven van de AVA toe te rekenen is aan enig handelen van de betreffende leden. Ook kan niet gesteld worden dat de overschrijdingstermijn tot nu tot onaanvaardbaar lang is. Indien dit het geval zou zijn geweest had dit een mogelijke grondslag kunnen zijn voor een tussentijds ontslag dan wel het voortijdig verlenen van ontslag”, aldus SBTNO.

Om welke twee leden het gaat wordt niet genoemd in het advies.
De RvC van UTS bestaat volgens de Kamer van Koophandel (KvK) uit de volgende leden:

  • Kenneth Gijsbertha,
  • Chesron Isidora,
  • Edsel Lourens,
  • Emil Wallé en
  • Gilbert Ricardo en Irving Moenir-Alam.

Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *