Onvoldoende geld voor nieuwbouw Soeur Hedwigschool

WILLEMSTAD — De nieuwbouw voor de Soeur Hedwigschool dreigt stilgelegd te worden.
Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) krijgt de restantfinanciering van 2 miljoen gulden niet rond.
Dat meldt het schoolbestuur in een persbericht.

De nieuwbouw van de Soeur Hedwigschool dreigt stilgelegd te worden.

De nieuwbouw van de Soeur Hedwigschool dreigt stilgelegd te worden.

Het grootste schoolbestuur doet een oproep aan de overheid en de rest van de gemeenschap om het project te steunen.
De Soeur Hedwigschool is de enige school op het eiland voor kinderen met enkel- of meervoudige (fysieke) beperkingen.
In januari startte de bouw voor het nieuwe complex op het terrein van het voormalige Mgr. Verriet Instituut.
Dat kon met fondsen van Usona ter waarde van 2 miljoen gulden.
De Nederlandse stichting Stinafo doneerde 34.000 euro voor schoolmateriaal.
Het katholiek schoolbestuur hoopte het restantbedrag van ongeveer 2 miljoen gulden van de overheid en lokale bedrijven te krijgen.
Tot nu toe is dat niet gelukt.

De verhuizing was na de grote schoolvakantie gepland.
De bouwvertraging zal een harde klap zijn voor de leerlingen en ouders, zegt RKCS-directeur Lisette van Lamoen-Garmers in het persbericht.

“De Soeur Hedwigschool maakt al zestig jaar gebruik van het pand op het terrein van het voormalige Mgr. Verriet Instituut in Sta. Maria.
Het huidige gebouw is krakkemikkig, bestaat voornamelijk uit noodlokalen, wordt geteisterd door termieten, lekt, de elektriciteitsbedrading is verouderd en het voldoet niet aan de eisen die nu gelden binnen het onderwijs. Sommige leerlingen krijgen zelfs onderwijs op de gang in plaats van in een lokaal.”

De school stampt nu op een open gedeelte van het terrein een nieuw gebouw uit de grond.
Dit nieuwe pand omvat onder andere acht klaslokalen, een overdekte speelplaats, kantoorruimte en bergingen, een keuken, diverse therapieruimten en een regenbak.
Het project bestaat uit twee delen.
De bouw van een nieuw gebouw voor speciaal funderend onderwijs en een ruimte voor het voortgezet onderwijs voor jongeren met een fysieke of meervoudige handicap.
Verder is ook meubilering opgenomen en de aanschaf van nieuwe methoden en lesmateriaal voor het speciaal onderwijs.
De totale kosten zijn geraamd op ruim 5 miljoen gulden.

De oproep van het RKCS komt na de bekendmaking van de regering van een investering van 6 miljoen gulden in de nieuwbouw voor de vsbo-school Kolegio Erasmo.
Deze Papiamentstalige school lobbyt sinds het begin van de jaren negentig voor een nieuw pand.
Het nieuws wekte bij sommige scholen en personen in de gemeenschap onbegrip op.
Er gaan stemmen op om de 14 miljoen gulden, die de regering beschikbaar stelt voor de renovatie van scholen, evenredig te verdelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *