Onzekerheid over BRK ontvangsten

* Kwestie ‘nog onder de rechter’;
* Uitkomst kan Curaçao 45 miljoen schelen

Zwat-geldWillemstad – Een gunstig oordeel van de rechter over de BRK-ontvangsten, gelden die Curaçao toekomen in het kader van de Belastingregeling van het Koninkrijk, kan de eilandelijke staatskas bijna 45 miljoen schelen.

Hiermee kan ook het tekort van de Gewone Dienst van de begroting 2012 alsnog met 45 miljoen worden teruggedrongen.
De overheid van Curaçao heeft echter het zekere voor het onzekere genomen.
Tot voor kort is onder de post Andere Lasten een voorziening opgenomen van 44,9 miljoen in het geval de BRK-ontvangsten – formeel namelijk nog ‘onder de rechter’ – alsnog zouden moeten worden terugbetaald.

,,Als deze voorziening wordt uitgezonderd, bedraagt het voorlopig saldo van de Gewone Dienst daardoor 20,4 miljoen (namelijk 65,3 miljoen minus 44,9 miljoen van de BRK-gelden).”

De Hoge Raad heeft in december 2011 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) over de rechtsgeldigheid van de door Nederland ingehouden dividendbelasting over dividenduitkeringen van Nederland naar de Nederlandse Antillen (lees: Curaçao).
Het HvJ had de Nederlandse prejudiciële vragen aangehouden in afwachting van de beslissing op een prejudiciële vraag van het hoogste rechtscollege van het Verenigd Koninkrijk, de zaak Test Claimants in the Franked Investment Income (FII) Group Litigation, C-35/11.
Er bestond toen een reële kans dat de uitspraak van het HvJ in de zaak van het Verenigd Koninkrijk (VK) tevens tot een impliciet antwoord voor de Nederlandse zaak zou hebben geleid. In de zaak van het VK heeft het HvJ eind vorig jaar uitspraak gedaan, maar dit gaf geen oplossing voor de Nederlandse zaak.
Dit is de reden dat de Nederlandse zaak nu is ‘geactiveerd’ door het HvJ.

,,Door de samenloop met de Britse zaak is er geen garantie dat voor het einde van het jaar een uitspraak wordt gedaan, dat hangt er ook van af of de belastingplichtige om een mondelinge behandeling vraagt.”

Aldus de Financiële Management Rapportage (FMR) van de Landsoverheid van Curaçao.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *