AD Commentaar: Onzin over Antilliaans Dagblad

chester peterson - sulvaran & peterson lawyers

chester peterson – sulvaran & peterson lawyers

Als advocaat Chester Peterson net zo veel onzin verkondigt over andere zaken als hij doet over het Antilliaans Dagblad, dan doet iedereen er verstandig aan om zijn uitlatingen met twee of meer korreltjes zout te nemen. In een betoog voor de radio naar aanleiding van het redactioneel commentaar ‘Gezagsondermijnend’ zaterdag in deze krant verklaarde hij dat diverse media corrupt zijn en – schaamteloos, zonder dat daar enige aanleiding toe is – voegde Peterson eraan toe dat ‘Ansary de eigenaar is van het Antilliaans Dagblad’.

Hoe de jurist het verzint, is volstrekt onduidelijk. Het is echter volledig uit de duim gezogen door Peterson, die het dus niet nauw neemt met de waarheid. Het doet de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van deze advocaat geen goed.

Het Antilliaans Dagblad wordt sinds 2008 uitgegeven door ABCourant nv met de directeur als enig aandeelhouder. De krant is er tevens trots op geen enkele lening of krediet te hebben bij een bank, verzekeraar of andere financier. Het Antilliaans Dagblad kent al zes jaar een gezonde bedrijfsvoering en betaalt tijdig alle crediteuren, belastingen en sociale premies. Kortom: de uitgeverij is geheel schuldenvrij. En dat komt de (kritische) redactionele vrijheid ten goede. Het Antilliaans Dagblad respecteert de heer Hushang Ansary – de grote man achter Ennia, Banco di Caribe en NIBank op de eilanden – maar heeft geen enkele relatie met hem. Met zijn bedrijven heeft de krant contacten als andere media; voor nieuwsberichten en als gewaardeerde klant/adverteerder.

Menigeen zal zich (kunnen) afvragen: ,,Waarom reageren op uitspraken als ze toch niet waar zijn?” Dat komt omdat deze krant door velen werd benaderd met vragen en dus om het valse gerucht direct de kop in te drukken. Het eigen personeel en de lezers zullen de eersten zijn die geïnformeerd worden als er al eventueel veranderingen zijn in de top of de eigendomsverhoudingen van het AD.

Maar ook wil het Antilliaans Dagblad wijzen op de kennelijk lafhartige en dubieuze modus operandi van advocaat Peterson, die hiermee totaal niet constructief bijdraagt aan een eerlijke en harmonieuze samenleving. Directie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *