Ook onregelmatigheden met verkeersborden’

verkeersbordenWILLEMSTAD — Behalve bij de gunningen voor verkeersdrempels en wegreflectoren, heeft Stichting Wegenfonds Curaçao (SWC) ook haar bedenkingen bij de gunning voor de levering van verkeersborden met bevestigingsbeugels.

Dat schrijft SWC in een brief van 11 maart aan de (waarnemend) directeur van de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW).
Gisteren berichtte deze krant al over het verzoek van SWC om nadere informatie omtrent de gunningen van verkeersdrempels en wegreflectoren.
De uitvoeringsorganisatie wordt nu doorgelicht door overheidsaccountant Soab.
Ook werd de toegang ontzegd aan directeur Raymond Florentina en zijn medewerker en rechterhand Hensley Basilio.

SWC stelt dat uit het door OW overgelegde gunningsadvies blijkt dat B-Proof Technology BV zich had ingeschreven voor de levering van 3276 verkeersborden, 10 minder dan het beoogde aantal.
Ook had B-Proof zich voor de levering van 6000 bevestigingsbeugels ingeschreven, in plaats van de vereiste 10.000 beugels.

“Dit betekent 60.000 gulden minder op de inschrijfsom, namelijk 4000 maal 15.
Tevens staat dat B-Proof bevestigt dat dit een omissie betreft en dat zij hun prijs doen nakomen voor de correcte hoeveelheden.
Deze brief is niet bijgevoegd”

, aldus de SWC. Toch kreeg B-Proof de gunning.

Op 18 april 2012 werd een openbare aanbesteding gehouden.
In het gunningadvies van OW wordt er melding van gemaakt dat het bedrijf B-Proof vier maanden later, op 8 augustus, de vereiste documenten bij OW heeft ingediend.
Het bedrijf zou volgens OW ‘redelijk voldoen’ aan de eisen, vermeld in het bestek.

Een van de vereisten voor deelname aan een openbaar bestek, is dat het bedrijf ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Uit een KvK-uittreksel blijkt dat het bedrijf B-Proof pas op 8 juni 2012 werd ingeschreven. SWC wil weten of dit de normale procedure is.
Zeker nu blijkt dat B-Proof per 1 februari 2013 werd uitgeschreven uit het Handelsregister.

De laagste inschrijver binnen deze aanbesteding was Plastico-Danella NV, het bedrijf dat vier jaar geleden ook verkeersborden en bevestigingsbeugels aan de overheid heeft geleverd.
B-Proof Technology schreef zich in voor een bedrag van 646.920 gulden, terwijl Plastico-Danella NV dat voor een bedrag van 378.450 gulden deed.
Het argument van OW-directeur Florentina voor zijn keuze voor B-Proof Technology luidde dat de inschrijfsom van Plastico-Danella heel onwaarschijnlijk lijkt te zijn tegenover de inschrijfsom van al de andere inschrijvers.
Abnormaal laag.
Conform jurisprudentie mag deze inschrijving worden afgewezen, omdat niet zeker is of de inschrijver de overeengekomen condities waar kan maken.
Hierdoor komt de aanbestedende dienst voor een risico te staan.

Plastico-Danella NV staat al sinds 16 januari 1973 bij de KvK ingeschreven.
Eerder liet het bedrijf weten dat zij door de levering van vier jaar geleden, tegen dezelfde eenheidsprijs waarmee ze zich vorig jaar ook inschreven, ‘wel degelijk hebben aangetoond te kunnen leveren’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *